De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 11 maart 2021. In verband met de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken

Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 11 maart 2021, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.
Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.  

Rechtstreeks volgen

U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 11 maart 2021, aanvang 19.30 uur, digitaal te volgen.

Stukken inzien

Raadstukken

Bespreekpunten op 11 maart 2021 zijn:


 

  • Raadsvoorstel Buitenruimteplan bewegen, ontmoeten, spelen en sporten
    Het buitenruimteplan biedt kwantitatieve en kwalitatieve kaders om de openbare ruimte optimaal in te richten om te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Het plan gaat in op de multifunctionele gebruiksmogelijkheden voor jong en oud. In 2019 is het plan door de gemeenteraad vastgesteld en in 2021 wordt gestart met de uitvoering ervan. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.
     
  • Brief college van 27 januari 2021 over Woonbehoefteonderzoek
     
  • Brief college van 18 januari 2021 over Schetsontwerp 45 sociale huurwoningen ‘De Meente’