Wat is het?

Venten is het verkopen van artikelen op of aan de openbare weg of van deur tot deur. Voor venten hebt u geen vergunning nodig. U moet zich wel houden aan de voorwaarden in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afgeven van goederen, het verstrekken van gratis producten en monsters, het aanbieden van diensten, abonnementen en petities ter ondertekening, het werven van leden en personeel en het doen van marktonderzoek of het houden van enquêtes.

U mag alleen venten als de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en het milieu niet in gevaar komen. De verkoop mag alleen op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 20.00 uur.

Alle regels over de huis aan huis verkoop staan in de Algemene Plaatselijke Verordening.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?