Uitkomsten enquête  

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om criminaliteit in het buitengebied tegen te gaan en de leefbaarheid te behouden en, waar nodig, te verbeteren. U kunt de enquête anoniem invullen tot 15 oktober 2021. U levert hiermee een bijdrage aan de veiligheid in uw woon- en/of werkgebied.  Eind oktober zijn de resultaten bekend.

Meld verdachte situaties

Ziet u verdachte situaties, vreemde mensen die zo maar een erf oplopen, aarzel dan niet en meld dit. Dat kan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844 (of bij spoed 112). Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad anoniem, telefoon 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl
 

Project Veilig Buitengebied

De enquête is onderdeel van het project Veilig Buitengebied. Hierin werken de 11 gemeenten in IJsselland nauw samen aan een sluitende netwerk om onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied tegen te gaan. Voor staat dat we inwoners en ondernemers bewust maken van en weerbaar maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Met het creëren van het netwerk in ons buitengebied voldoen we aan de eisen van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Met dit keurmerk maken we zichtbaar dat we intensief met elkaar samenwerken. Het keurmerk is niet een doel op zich, maar is een soort start om verdere samenwerking in het buitengebied te organiseren.