Ook Zwartewaterland krijgt door klimaatverandering te maken met grotere extremen in neerslag en temperaturen. De gemeente past de omgeving aan op deze omstandigheden, zodat Zwartewaterland in 2050 klimaatbestendig is. Wethouder Slingerland: “Door klimaatverandering worden de winters natter, de zomers droger, stijgt de gemiddelde temperatuur en stijgt de zeespiegel. Dit kan zorgen voor schade en overlast. Maatregelen zijn nodig om Zwartewaterland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. In de ‘Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie’ beschrijven we twintig maatregelen. En daarbij doen we ook een beroep op de inwoners. Samen kunnen we Zwartewaterland klimaatbestendig maken.”

In de omgevingsvisie staat dat ‘klimaatbestendigheid’ de ruimte moet krijgen. Voor de gemeente Zwartewaterland is het aanpassen aan klimaatverandering geen nieuw thema. Rekening houden met de grilligheid van het Zwartewater is al sinds vanouds een belangrijk onderwerp in ruimtelijke plannen.

Aanpassen omgeving aan klimaatverandering is geen keuze

De afgelopen drie zomers zijn vanwege de droogte en hitte veel records gesneuveld. Ook hebben hevige regenbuien regelmatig geleid tot wateroverlast. “Het is meer dan nodig om onze leefomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat. Doen we dat niet, dan krijgen we in de toekomst vaker te maken met wateroverlast, watertekorten en de gevolgen van extreme hitte. Maatregelen zijn noodzakelijk en geen keuze meer,” aldus wethouder Slingerland. De gemeente onderneemt al actie door bijvoorbeeld in te zetten op vergroening. “Bomen zorgen voor schaduw maar helpen ook mee om het water daar vast te houden waar het valt. Zo streven we naar 1 boom per 2,75 inwoners en naar 75m2 groen per woning.” Ook pakt de gemeente al een aantal locaties aan waar sprake is van wateroverlast zoals de Kalverstraat/Rosmolenstraat in Hasselt en de omgeving van de Populierenstraat in Zwartsluis. “En bij nieuwe plannen en projecten houden we ook rekening met het veranderende klimaat door bijvoorbeeld wadi’s aan te leggen in Hasselt om de Weede en een groene gordel om de uitbreiding van industrieterrein Zevenhont in Genemuiden.”

Samen Zwartewaterland klimaatbestendig maken

De gemeente kan het niet alleen. “Ik roep iedereen in Zwartewaterland op om mee te helpen Zwartewaterland klimaatbestendig te maken. Bijvoorbeeld door (een deel van) de tegels in de tuin te vervangen door groen. Dit helpt om hoosbuien beter op te vangen en hitte beter aan te kunnen. En het is ook nog eens goed voor de natuur, biodiversiteit of de uitstraling van een buurt”, geeft wethouder Maarten Slingerland aan. “Heeft u als inwoner zelf een leuk idee om uw straat of buurt aan te passen aan het veranderende klimaat, dan denken wij graag met u mee. Mail dan naar samenactief@zwartewaterland.nl. Heeft u een bedrijf, vereniging of organisatie met een plan, dat komt u wellicht in aanmerking voor subsidie van het Waterschap. Kijk hiervoor op wdodelta.nl/klimaat-actief.”