Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen over de crisisnoodopvang van asielzoekers in de Industriehaven in Genemuiden.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel naar 14 038 of mail ons op opvang@zwartewaterland.nl.

Waarom organiseert de gemeente crisisnoodopvang?

Landelijk is een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De gemeenten in de regio IJsselland hebben afgesproken dat alle gemeenten hun bijdrage voor deze opvang moeten leveren. Zwartewaterland wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen.

Wat is het verschil tussen crisisnoodopvang en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

De crisisnoodopvang is bedoeld voor asielzoekers die tijdelijk niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Deze mensen vangen wij tijdelijk op in Genemuiden. Daarvoor is een schip beschikbaar dat ligt in de Industriehaven.

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gebeurt op locaties in Hasselt en aan de Kamperzeedijk. Hoe lang de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne duurt, weten we nu nog niet.

Waarom is gekozen voor de Industriehaven in Genemuiden als ligplek?

We hebben gekeken naar verschillende plekken in onze gemeente. We hebben daarbij rekening gehouden met de omvang van het schip, de beschikbaarheid van de ligplaats en de uitgangspunten voor een ligplaats die we mee hebben gekregen van de Veiligheidsregio IJsselland. De Industriehaven in Genemuiden is daarbij voor deze vorm van crisisnoodopvang de beste plek. De haven is eigendom van de gemeente. Ook is op deze plek elektriciteit voor de boot aanwezig.

Hoe lang duurt de crisisnoodopvang in Genemuiden?

Het schip 'MS Thurgau Saxonia' is op 30 september vanuit Zwolle naar Genemuiden gegaan. Op zaterdag 19 november is besloten de termijn van crisisnoodopvang te verlengen. Daarvoor komt een nieuw schip naar Genemuiden. Op maandag 21 november verhuizen de bewoners naar dit nieuwe schip, dat ook aanlegt in de Industriehaven. De 'MS Thurgau Saxonia' gaat voor onderhoud naar de werf en komt niet meer terug. Het nieuwe schip is beschikbaar tot in ieder geval 1 maart 2023.

Waarom worden de asielzoekers opgevangen op een schip?

De Veiligheidsregio heeft Zwartewaterland de mogelijkheid geboden om crisisnoodopvang te organiseren op een schip. Wij zijn van mening dat dit schip de beste oplossing is voor onze gemeente om bij te dragen aan de verplichting om crisisnoodopvang te organiseren.

Hoe ziet de crisisnoodopvang eruit?

De asielzoekers verblijven op een schip in de Industriehaven in Genemuiden. Op het schip zijn alle faciliteiten aanwezig om de vluchtelingen op een verantwoorde manier op te vangen. Zoals bijvoorbeeld een bed, douche, toilet en eten. Voor de bewoners van de boot zijn er gezamenlijke ruimtes. Verder is er personeel op de boot voor het koken en schoonmaken. De bewoners zijn vrij om de boot op en af te gaan.

Hoeveel asielzoekers vangt Zwartewaterland op?

Op het schip is plek voor 85 personen. Het is de verwachting dat alle plekken gevuld zijn.

Wat is de samenstelling van de groep asielzoekers?

De boot zitten momenteel 84 bewoners. De jongste is 11 jaar. De oudste bewoner is 60 jaar. Dit zijn 76 volwassenen (7 vrouwen en 69 mannen). Verder zijn er 8 kinderen tot en met 18 jaar (6 jongens en 2 meisjes). Het grootste deel van de groep komt uit Syrië. Verder zijn er ook nog wat vluchtelingen uit landen als Soedan, Eritrea en Afghanistan.

De asielzoekers zijn met het schip meegekomen uit Zwolle. Daar hebben ze eerder een aantal weken in de crisisnoodopvang gezeten. De bewoners zijn dus bekend bij ons. De opvang in Zwolle is naar wens verlopen.

Blijven de asielzoekers na de crisisnoodopvang in Genemuiden?

De asielzoekers blijven op de crisisnoodopvanglocatie tot ze een nieuw onderkomen hebben gevonden. De locatie in Genemuiden is in ieder geval beschikbaar tot 1 maart 2023.

Waaruit bestaat de dagbesteding van de asielzoekers?

De bewoners zijn vrij om te bepalen hoe zij hun dag willen indelen. Ze eten, slapen en verblijven op deze boot. Voor de dagbesteding worden met behulp van vrijwilligers, organisaties en instellingen uit onze gemeente op en buiten het schip uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Zoals lessen Nederlandse taal en sportactiviteiten. Bewoners hebben verder ROVA geholpen met werkzaamheden in de openbare ruimte. Ook hebben zij kennis gemaakt met de historie van Genemuiden. Ze doen daarnaast mee aan activiteiten die worden georganiseerd in het Kruispunt in Genemuiden.

Wilt u met uw vereniging, instelling of organisatie een bijdrage leveren aan de dagbesteding van de asielzoekers? Mail ons op opvang@zwartewaterland.nl.

Mogen de bewoners van het schip af?

Ja, zij zijn vrij om van het schip af te gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld buiten wandelen, sporten, naar de winkel of een andere plaats bezoeken. Ze mogen ook visite ontvangen.

Hoe staat het met de veiligheid op en rondom het schip?

Op het schip is de hele dag beveiliging aanwezig. De beveiligers controleren of iedereen zich aan de huisregels van het schip houdt. Zij registreren ook bezoekers van het schip.

De locatiemanager op het schip ziet er op toe dat er geen overlast is.Ervaart u overlast door de bewoners van het schip? Bel dan me de locatiemanager: 06 295 988 94. U kunt ook contact opnemen met de wijkagent: 0900 88 44. Is er spoed? Bel dan 112.

Neem met algemene vragen over de crisisnoodopvang of als u hulp wilt bieden contact met ons op. Bel of mail naar 14 038 of opvang@zwartewaterland.nl.

Mag ik het schip bezoeken?

Dat is niet mogelijk. Wilt u helpen bij een dagactiviteit? Of heeft u een afspraak met iemand op het schip? Meldt u zich dan vooraf bij de locatiemanager. Op de boot is beveiliging aanwezig om het bezoek te registreren.

Wilt u een bijdrage leveren aan de opvang? Dan horen we dat graag! We zoeken onder andere naar vrijwilligers die zich een aantal dagdelen willen inzetten als aanspreekpunt voor de bewoners. Mail ons op opvang@zwartewaterland.nl.

Hoe kan ik helpen?

Wilt u een bijdrage leveren aan de opvang? Dan horen we dat graag!

We zijn op zoek naar vrijwilligers, instellingen, organisaties en verenigingen die willen helpen bij het aanbieden en organiseren van activiteiten. U kunt ons mailen op opvang@zwartewaterland.nl. Wij nemen dan contact met u op.

We zoeken verder vrijwilligers die een aantal dagdelen willen helpen als coördinator op het schip. Als coördinator bent u voor de bewoners het eerste aanspreekpunt. Wilt u helpen? Mail ons op opvang@zwartewaterland.nl

Ik heb overlast door de crisisnoodopvang. Wat kan ik doen?

Op het schip is de hele dag beveiliging aanwezig. De beveiligers controleren of iedereen zich aan de huisregels van het schip houdt. Zij registreren ook bezoekers van het schip.

De locatiemanager op het schip ziet er op toe dat er geen overlast is.Ervaart u overlast door de bewoners van het schip? Bel dan me de locatiemanager: 06 295 988 94. U kunt ook contact opnemen met de wijkagent: 0900 88 44. Is er spoed? Bel dan 112.

Neem met algemene vragen over de crisisnoodopvang of als u hulp wilt bieden contact met ons op. Bel of mail naar 14 038 of opvang@zwartewaterland.nl.