Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen over de crisisnoodopvang van asielzoekers in de Industriehaven in Genemuiden.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel naar 14 038 of mail ons op opvang@zwartewaterland.nl.

Waarom organiseert de gemeente crisisnoodopvang?

Landelijk is een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De gemeenten in de regio IJsselland hebben afgesproken dat alle gemeenten hun bijdrage voor deze opvang moeten leveren. Zwartewaterland wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen.

Wat is het verschil tussen crisisnoodopvang en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

De crisisnoodopvang is bedoeld voor asielzoekers die tijdelijk niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum Ter Apel. De crisisnoodopvang in Zwartewaterland is tot en met 22 november. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gebeurt op locaties in Hasselt en aan de Kamperzeedijk. Hoe lang de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne duurt, weten we nu nog niet.

Waarom is gekozen voor de Industriehaven in Genemuiden als ligplek?

We hebben gekeken naar verschillende plekken in onze gemeente. We hebben daarbij rekening gehouden met de omvang van het schip, de beschikbaarheid van de ligplaats en de uitgangspunten voor een ligplaats die we mee hebben gekregen van de Veiligheidsregio IJsselland. De Industriehaven in Genemuiden is daarbij voor deze vorm van crisisnoodopvang de beste plek. De haven is eigendom van de gemeente. Ook is op deze plek elektriciteit voor de boot aanwezig.

Hoe lang duurt de crisisnoodopvang in Genemuiden?

Het schip vertrekt op 30 september uit Zwolle naar Genemuiden. Wij verzorgen tot en met 22 november de crisisnoodopvang. Dat is de datum tot wanneer de Veiligheidsregio IJsselland de boot heeft gehuurd. Na deze datum vertrekt de boot uit Zwartewaterland.

Waarom worden de asielzoekers opgevangen op een schip?

De Veiligheidsregio heeft Zwartewaterland de mogelijkheid geboden om crisisnoodopvang te organiseren op een schip. Wij zijn van mening dat dit schip de beste oplossing is voor onze gemeente om bij te dragen aan de verplichting om crisisnoodopvang te organiseren.

Hoe ziet de crisisnoodopvang eruit?

De asielzoekers verblijven op het schip 'MS Thurgau Saxonia'. Op het schip zijn alle faciliteiten aanwezig om de vluchtelingen op een verantwoorde manier op te vangen. Zoals bijvoorbeeld een bed, douche, toilet en eten. Voor de bewoners van de boot zijn er gezamenlijke ruimtes. Verder is er personeel op de boot voor het koken en schoonmaken.

Hoeveel asielzoekers vangt Zwartewaterland op?

Op het schip is plek voor 85 personen. Het is de verwachting dat alle plekken gevuld zijn.

Wat is de samenstelling van de groep asielzoekers?

De bewoners van het schip zijn voor een groot deel mannen. Er zijn ook een aantal vrouwen en gezinnen op de boot.

Het schip biedt op dit moment crisisnoodopvang aan in Zwolle. De tijdelijke bewoners die nu op het schip in Zwolle zitten gaan met de boot mee naar Genemuiden. De bewoners op de boot zijn dus bekend bij ons en verblijven al enige weken samen. De opvang in Zwolle verloopt op dit moment naar wens.

Blijven de asielzoekers na de crisisnoodopvang in Genemuiden?

Nee. Als het schip vertrekt, gaan ook de asielzoekers mee.

Waaruit bestaat de dagbesteding van de asielzoekers?

De asielzoekers mogen zelf bepalen wat ze doen op een dag. Voor de bewoners van de boot worden activiteiten georganiseerd. We gaan hierover in gesprek met verschillende organisaties. Heeft u ideeën om de asielzoekers tijdens hun verblijf te helpen bij dagbesteding? Mail ons op opvang@zwartewaterland.nl.

Mogen de bewoners van het schip af?

Ja, zij zijn vrij om van het schop af te gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld buiten wandelen, sporten, naar de winkel of een andere plaats bezoeken. Ze mogen ook visite ontvangen. Tussen 23.00 en 06.00 uur mogen de bewoners het terrein van het schip niet meer op of af.

Hoe staat het met de veiligheid op en rondom het schip?

Op het schip is de hele dag beveiliging aanwezig. De beveiligers controleren of iedereen zich aan de huisregels van het schip houdt. Zij registreren ook bezoekers van het schip.

De locatiemanager op het schip ziet er op toe dat er geen overlast is. Ervaart u toch overlast? Mail ons op opvang@zwartewaterland.nl, bel 14 038 of neem ter plekke contact op met de locatiemanager of de beveiliging van het schip.

Mag ik het schip bezoeken?

Dat is niet mogelijk. Wilt u helpen bij een dagactiviteit? Of heeft u een afspraak met iemand op het schip? Meldt u zich dan vooraf bij de locatiemanager. Op de boot is beveiliging aanwezig om het bezoek te registreren.

Wilt u een bijdrage leveren aan de opvang? Dan horen we dat graag! We zoeken vooral naar initiatieven om de asielzoekers tijdens hun verblijf te helpen bij dagbesteding. Mail ons op opvang@zwartewaterland.nl.

Hoe kan ik helpen?

Wilt u een bijdrage leveren aan de opvang? Dan horen we dat graag! We zoeken vooral naar initiatieven om de asielzoekers tijdens hun verblijf te helpen bij dagbesteding. Mail ons op opvang@zwartewaterland.nl.

Ik heb overlast door de crisisnoodopvang. Wat kan ik doen?

U kunt ons mailen op opvang@zwartewaterland.nl. Ook kunt u contact opnemen met de locatiemanager op de boot. Of u waarschuwt de beveiligers bij het schip.