Naast regulier onderhoud komen er sneldheidsbeperkende maatregelen en een veiligere fietsoversteek. In week 38 en 39 kunnen we forse verkeershinder, ook overdag, niet voorkomen. De Vaartweg is in week 38 overdag en ’s nachts in beide richtingen gestremd voor doorgaand verkeer. In week 39 geldt dit voor de avond- en nachtelijke uren.

De  Vaartweg ligt binnen de bebouwde kom waar een maximum snelheid van 50 km/h geldt. Door toepassing van maatregelen zoals een gekleurde middenstreep, kleurvlakken, een visueel smallere rijbaan en snelheidsremmers wordt de verkeersdeelnemer erop geattendeerd dat hij of zij zich op een weg binnen de bebouwde kom begeeft en zijn rijgedrag hierop moet aanpassen. Wethouder Slingerland: “De Vaartweg is een belangrijke route voor zowel inwoners als doorgaand verkeer. Met de herinrichting van de Vaartweg zetten we een belangrijke stap voor een betere verkeersveiligheid. Met name overstekende fietsers profiteren hiervan”.

Veiligere fietsoversteek Erfgenamenwegje 

De fietsoversteek bij het Erfgenamenwegje wordt veiliger gemaakt. Er komt een bredere middengeleider zodat fietsers zich veiliger op het middengedeelte kunnen opstellen. De fietsoversteek komt op een plateau waardoor de automobilist automatisch snelheid mindert. Kleurverschil en markeringen op het wegdek attenderen de weggebruiker nog eens extra op de verkeerssituatie. Het fietspad naar de oversteek wordt comfortabeler door de helling wat uit te vlakken. 
 

Kruispunten met Telvorenstraat, Malcorpslaan en Viandenstraat

De verkeerslichten op de kruispunten blijven. De kruisingen en het begin van de zijstraten krijgen een nieuwe asfaltlaag. Kruispuntvlakken in een geelbruine kleur attenderen de weggebruiker op de afwijkende verkeerssituatie. Daarnaast worden de detectielussen voor de verkeerslichten in het wegdek vervangen. 
 

Rotonde Om de Weede krijgt definitieve inrichting

De rotonde bij de aansluiting naar Om de Weede krijgt een definitieve inrichting. Omdat de rotonde binnen de bebouwde kom ligt, komt er bij de aansluiting naar Om de Weede een voorrangsfietsoversteek in beide richtingen. Ook hier worden een definitieve deklaag, bebording en markeringen aangebracht. 
 

Geen doorgaand verkeer mogelijk in week 38 en 39

De werkzaamheden staan gepland van 6 september tot en met 2 oktober (week 36 tot en met 39). Er is veel aandacht voor het minimaliseren van de overlast. Dit houdt in dat er zoveel mogelijk ’s nachts gewerkt wordt. Bij bepaalde werkzaamheden en voor de veiligheid van de wegwerkers ontkomen we niet aan extra verkeershinder. In week 38 is de Vaartweg, tussen de kruisingen met Zwartsluizerweg/Buiten de Venepoort en Telvorenstraat, in beide richtingen afgesloten, ook overdag. In week 39 is dit het geval voor het weggedeelte tussen Telvorenstraat en Zandvoortweg. Overdag is dit wegvak dan beperkt open; ’s avonds en ‘s nachts is doorgang in beide richtingen niet mogelijk. Voor doorgaand verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Zodra de uitvoeringsplanning definitief is, wordt hierover opnieuw gecommuniceerd.