De Vaartweg in Hasselt is toe aan groot onderhoud. Begin september starten de werkzaamheden aan het weggedeelte vanaf de Zwartsluizerweg/Buiten de Venepoort tot en met de rotonde bij Om de Weede. Het werk wordt gecombineerd met het aanpassen van de inrichting van de weg en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Naast regulier onderhoud komen er sneldheidsbeperkende maatregelen en een veiligere fietsoversteek. Er wordt zoveel mogelijk ’s nachts gewerkt. Op deze pagina vindt u de actuele planning.

Update (7 oktober) planning van de werkzaamheden en wegafsluitingen

Aanbrengen gekleurde coating op kruisingen en uitharden

Zaterdag 9 oktober 06:00 tot maandag 11 oktober 06:00 uur: 

  • Doorgaand verkeer over de Vaartweg niet mogelijk. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven en er worden verkeersregelaars ingezet. De kruising Vaartweg/Viandenstraat/Malcorpslaan is dicht vanuit alle richtingen.
  • Op de kruising Vaartweg/Telvorenstraat/Malcorpslaan is één rijbaan open voor verkeer van en naar de Nadorst. Verkeer kan de werkzaamheden daar om en om passeren.
  • Verderop in de Malcorpslaan, bij de aansluiting met de Sikkel, wordt op dit moment een drempel aangelegd. De aannemer zorgt ervoor dat dit wegvak komend weekend begaanbaar is voor alle verkeer. 

Verkeersregelinstallatie vervangen grondkabels en detectielussen

Maandag 11 oktober 06:00 uur tot vrijdag 15 oktober 16:00 uur:

  • Verkeershinder bij de kruising Telvorenstraat/Malcorpslaan. De Vaartweg oversteken vanaf de Telvorenstraat naar de Malcorpslaan en vice versa is niet mogelijk.
  • De Welkoop, de Dierenartspraktijk en sportpark Het Hoenbroeck zijn te bereiken via de kruising Viandenstraat/Malcorpslaan over een tijdelijke rijplatenbaan.
  • De Vaartweg blijft open voor doorgaand verkeer. Buiten de spits, tussen 9:00-15:00 uur, is het mogelijk dat 1 rijbaan van de Vaartweg tijdelijk dicht gaat. Verkeersregelaars leiden het verkeer dan langs de werkzaamheden. 

De Vaartweg ligt binnen de bebouwde kom waar een maximum snelheid van 50 km/h geldt. Door toepassing van maatregelen zoals een gekleurde middenstreep, kleurvlakken, een visueel smallere rijbaan en snelheidsremmers wordt de verkeersdeelnemer erop geattendeerd dat hij of zij zich op een weg binnen de bebouwde kom begeeft en zijn rijgedrag hierop moet aanpassen. 

Een impressie

visual van kleurgebruik op de rijbaan
Kleurgebruik op de rijbaan
kleurgebruik fietsoversteek op de rijbaan
Kleurgebruik fietsoversteek

Veiligere fietsoversteek Erfgenamenwegje 

De fietsoversteek bij het Erfgenamenwegje wordt veiliger gemaakt. Er komt een bredere middengeleider zodat fietsers zich veiliger op het middengedeelte kunnen opstellen. De fietsoversteek komt op een plateau waardoor de automobilist automatisch snelheid mindert. Kleurverschil en markeringen op het wegdek attenderen de weggebruiker nog eens extra op de verkeerssituatie. Het fietspad naar de oversteek wordt comfortabeler door de helling wat uit te vlakken.  

Fietsoversteek Vaartweg bij Erfgenamenwegje in Hasselt
Huidige situatie fietsoversteek Vaartweg/Erfgenamenwegje

Kruispunten met Telvorenstraat, Malcorpslaan en Viandenstraat

De verkeerslichten op de kruispunten blijven. De kruisingen en het begin van de zijstraten krijgen een nieuwe asfaltlaag. Kruispuntvlakken in een geelbruine kleur attenderen de weggebruiker op de afwijkende verkeerssituatie. Daarnaast worden de detectielussen voor de verkeerslichten in het wegdek vervangen. 

Kruising Vaartweg met Telvorenstraat en Burgemeester Malcorpslaan
Huidige situatie kruising Vaartweg met Telvorenstraat en Burgemeester Malcorpslaan

Rotonde Om de Weede krijgt definitieve inrichting

De rotonde bij de aansluiting naar Om de Weede krijgt een definitieve inrichting. Omdat de rotonde binnen de bebouwde kom ligt, komt er bij de aansluiting naar Om de Weede een voorrangsfietsoversteek in beide richtingen. Ook hier worden een definitieve deklaag, bebording en markeringen aangebracht. 

Rotonde Vaartweg Hasselt bij Om de Weede
Huidige situatie rotonde Vaartweg bij aansluiting Hasselt om de Weede

Openbaar vervoer

Connexxion kan de gebruikelijke routes op lijn 70 niet rijden. Door de werkzaamheden aan de Vaartweg en werkzaamheden in de gemeente Zwolle rijdt lijn 70 vanaf de halte Hasselt centrum (Buiten de Venepoort), via een omleiding direct door naar Zwolle Isala. Alle overige bushaltes vervallen. Kijk voor de dienstregeling op www.connexxion.nl  
 

Heeft u gevonden wat u zocht?