Thomas a Kempis (1380 - 1471) is een belangrijke grondlegger van de Moderne Devotie, een Hervormingsbeweging van Kerk en Samenleving die in de IJsselstreek ontstond en zich verspreidde over Noordwest-Europa. Thomas bezocht onder meer het Mariaklooster in Hasselt en voor langere tijd woonde hij in het Agnietenklooster bij Zwolle. De Vries ziet paralellen tussen de hervormingen van toen en van nu binnen het Sociaal Domein, zo beschrijft hij in het traktaat, een religieuze verhandeling.

Hierin pleit hij onder meer voor meer samenwerking tussen de verschillende partijen binnen het Sociaal Domein, maar ook daarbuiten. ‘Werken vanuit gemeenschappen, geen mensen uitsluiten, samenwerken tussen verschillende sectoren in de samenleving met overstijgende doelen, eerlijke kansen voor iedereen. We moeten de toegankelijkheid vergroten voor de kwetsbaren, zodat zij in hun kracht komen. Zelfvoorzienendheid was in 1374 een hoofditem bij de Moderne Devotie. Niet afhankelijk zijn, dat gold ook voor het Mariaklooster en het Zwartewaterklooster.’

Goede voorbeelden

De Vries ziet in onze gemeente een aantal goede ontwikkelingen. ‘De samenwerking in Zwartewaterland tussen de gemeente en zo’n dertig organisaties in de jeugdhulp en het onderwijs vind ik een mooi voorbeeld van samen de schouders eronder zetten om het welzijn van de 0-18 jarigen te verbeteren en te waarborgen. Ook binnen de sectoren erfgoed, cultuur en toerisme ontstaan mooie verbanden, waarbij ook de Moderne Devotie weer een rol speelt.’

De gemeente Zwartewaterland is op dit punt een voorbeeld voor andere gemeenten, zegt De Vries. ‘Het gemeentebestuur mag het traktaat zien als een bevestiging van de weg die zij al is ingeslagen. Het kan als kompas dienen voor Zwartewaterland, maar ook voor andere gemeenten.’

Meenemen in sociaal beleid

Wethouder Gerrit Knol nam het traktaat in ontvangst. Hij sprak namens het gemeentebestuur zijn dank uit aan de schrijver. ‘Wij zijn zeer vereerd dat u uw onderzoek aan onze gemeente heeft gewijd. Het is ook prettig om te horen dat we in Zwartewaterland op de goede weg zijn. Voor ons is hulp aan kwetsbaren geen bijzaak maar hoofdzaak. Vanuit onze taak als overheid, maar ook vanuit onze achtergrond. Daarom stellen wij niet de regel, maar de mens centraal in ons beleid. We zullen uw traktaat met genoegen lezen en meenemen in ons sociale beleid.’

College krijgt traktaat overhandigd