Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen
zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen.
Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Wonen = basisbehoefte

De TONK maakt deel uit van de steunmaatregelen van het Rijk. Het is een tegemoetkoming voor huishoudens die door corona onvoorzien en onvermijdelijk minder inkomen hebben en daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen voldoen. Denk aan huur en hypotheek en de kosten van elektriciteit, gas en water.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Gemeenten voeren deze regeling uit en moeten zelf beleid maken voor de TONK. Dit betekent dat de voorwaarden door iedere gemeente apart worden opgesteld. Deze kunnen hierdoor per gemeente verschillen.

Aanvragen? Dat gaat zo!

De TONK-uitkering is aan te vragen voor de maanden januari tot en met juni. Dit kan dus met terugwerkende kracht voor reeds verstreken maanden. De aanvragen moeten wel vóór 1 augustus binnen zijn. De TONK geldt alleen voor de maanden waarin aanvragers de bijdrage echt nodig hebben als aanvulling op het inkomen. Aanvragen kan door op de link hieronder te klikken.

Meer informatie en aanvragen

Meer regelingen

Naast deze woonkostenregeling hebben de verschillende overheden ook regelingen voor bedrijven en instellingen die door corona in problemen komen. Zo heeft Zwartewaterland een Corona Cultuurfonds voor stichtingen en verenigingen in de gemeente. Verder kunnen bedrijven in Zwartewaterland uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen krijgen. Een overzicht van de verschillende coronaregelingen voor bedrijven en instellingen staat op deze pagina.