Unieke aanpak met wijkverpleging in Genemuiden werkt beter

Meestal voeren vrijwilligers van welzijnsinstellingen dit soort huisbezoekprojecten uit, maar in Zwartewaterland namen de wijkverpleegkundigen van zorgaanbieder IJsselheem de gesprekken af. De GGD volgt met belangstelling deze aanpak, die volgens Knol voordelen biedt.

‘De wijkverpleegkundige kijkt niet alleen naar de sociale, maar ook naar de medische kant. Op hogere leeftijd hangt dit vaak samen. Wie bijvoorbeeld minder mobiel is, ziet vaak minder mensen. Onze gemeente zet juist in op meedoen en positieve gezondheid. Dat was ook het uitgangspunt bij het huisbezoekproject.’

De huisbezoeken voorzien dus in een behoefte en kunnen preventief werken, zo blijkt uit de evaluatie. Maar er waren ook leerpunten.

‘De helft van de ouderen is doorverwezen’, aldus Knol. ‘Bijvoorbeeld naar het Wmo-loket of de casemanager dementie. Maar veel mensen volgden dit advies niet op. Nazorg is dus van belang: mensen na enige tijd weer bellen om te vragen hoe het gaat en wat zij met het advies hebben gedaan. Ook willen wij voor een nog effectievere aanpak andere partijen bij het project betrekken. Denk aan thuiszorg, welzijnswerk en huisarts.’

Ook in Hasselt en Zwartsluis

Met de leerpunten en positieve ervaringen van de pilot in Genemuiden wil de gemeente het huisbezoekproject verder uitrollen. Bijvoorbeeld naar de andere kernen toe. IJsselheem wil weer meedoen en ook Thuiszorg Icare, de andere aanbieder van wijkverpleging, wil graag bij de uitvoering worden betrokken. De gemeente bereidt hiervoor een voorstel voor.