Visie voor Zwartewaterland

Hoe verwarmen we in de toekomst onze woningen en gebouwen op een duurzame manier, zonder aardgas? Dat onderzocht de gemeente Zwartewaterland. Stap voor stap gaan we van het aardgas af, om in 2040 helemaal overgestapt te zijn naar duurzaam verwarmen. Dit noemen we de warmtetransitie. In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente een Transitievisie Warmte maakt. Zo ook de gemeente Zwartewaterland. Op basis van deze visie kan de gemeente de volgende stap zetten: het opstellen van de zogenoemde wijkuitvoeringsplannen. Deze plannen bieden straks per wijk een oplossing hoe ze aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Daarnaast helpt de visie inwoners bij het maken van duurzame keuzes.

 

Volgende stap: starten met wijkuitvoeringsplannen

Wethouder Harrie Rietman: “De overgang naar aardgasvrij hoeft niet in één keer. Dit doen we stap voor stap. We begrijpen als gemeente heel goed dat de overgang veel vragen oproept. Wie gaat dit regelen? Wie gaat dit betalen? En waar gaan we beginnen? De antwoorden op deze vragen worden verwerkt in de wijkuitvoeringsplannen. De wijkuitvoeringsplannen bieden per wijk een oplossing hoe ze duurzaam verwarmd kunnen worden. Deze plannen stellen we op met inwoners en andere betrokken partijen. Samen kijken we naar goede oplossingen.”

“Daarnaast willen we inwoners en ondernemers helpen bij het maken van duurzame keuzes. Dit is een van de belangrijke speerpunten in de visie. Zo zijn verbouwen, verhuizen of vervangen van een cv-ketel logische momenten waarop inwoners en ondernemers nadenken over hoe ze hun huis of bedrijfspand gaan verwarmen. Wij vinden het belangrijk om inwoners en ondernemers te helpen bij het maken van duurzame keuzes,” vervolgt wethouder Harrie Rietman.  
 

Duurzame oplossingen

De gemeente stelde de Transitievisie Warmte op samen met de woningcorporaties, netbeheerder, inwoners en andere belanghebbenden. In de visie is onderzocht welke wijken hoe en wanneer aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Hieruit blijkt dat er in Zwartewaterland weinig collectieve mogelijkheden zijn, zoals warmtenetten. Daarom richt de gemeente zich vooral op individuele oplossingen. Uitzondering zijn mogelijk de woonwijken Greente in Genemuiden en Dedemsvaart-Zuid in Hasselt. Voor deze woonwijken wordt onderzocht of er een gezamenlijk duurzame oplossing is voor het verwarmen van de woningen.

Raad bespreekt visie 

Op donderdag 2 december is er een digitale informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad over de Transitievisie Warmte. Inwoners kunnen hier inspreken. Mail dan vóór donderdag 2 december 12 uur naar griffie@zwartewaterland.nl. Donderdag 9 december volgt een gemeenteraadsvergadering over de Transitievisie Warmte. Beide bijeenkomsten zijn te bekijken op zwartewaterland.raadsinformatie.nl