In 2018 tekende de minister van Sport het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. In dit akkoord staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Zwartewaterland heeft dit akkoord omgezet in een lokaal Sport- en beweegakkoord: Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Zwartewaterland plezier heeft in sport en bewegen? En dat een leven lang, dichtbij huis.