In 2018 tekende de minister van Sport het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. In dit akkoord staan zes ambities centraal:

  • inclusief sporten en bewegen
  • duurzame sportinfrastructuur
  • vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur
  • van jongs af aan vaardig bewegen
  • topsport die inspireert.

Zwartewaterland heeft dit akkoord omgezet in een lokaal Sport- en beweegakkoord: Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Zwartewaterland plezier heeft in sport en bewegen? En dat een leven lang, dichtbij huis.

Nationaal sportakkoord

Meer weten over het nationaal sportakkoord? Bekijk dan dit filmpje:
 

In gesprek met inwoners en  (sport)verenigingen

Begin 2020 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met sportaanbieders, -verenigingen en maatschappelijke partners en de gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten gingen zij aan de slag met het opstellen van (deel)ambities voor het Zwartewaterlands sport- en beweegakkoord. Dit heeft geresulteerd in onderstaand drie pijlers: 

  1. Vitaal en gezond Zwartewaterland
  2. Vitale en “veilige” sport- en beweegaanbieders
  3. (Jong) Vaardig in Bewegen 

Stimuleringsbudget

Bij het realiseren van de ambities uit het akkoord, is de hulp van de lokale organisaties hard nodig. Om organisaties te stimuleren om bij te dragen aan een of meerdere pijlers, komt er een stimuleringsbudget beschikbaar. De criteria en randvoorwaarden voor de aanvraag van dit budget worden bekend gemaakt tijdens de feestelijke ondertekening.
 

Feestelijke ondertekening

Tijdens de Nationale Sportweek (18-27 september) ondertekenen alle partijen die het akkoord ondersteunen het sport- en beweegakkoord. Deze ondertekening symboliseert de aftrap van de uitvoering. Wilt u mee ondertekenen? Meldt u dan aan via sportformateur@zwartewaterland.nl.
 

Sport- en beweegakkoord bekijken

De digitale versie van het sport- en beweegakkoord kunt u via de onderstaande button bekijken.

Sport- en beweegakkoord

Het Zwartewaterlands Sport- en beweegakkoord

Meer informatie? Neem contact op met onze sportformateur: Leanne Bakker: sportformateur@zwartewaterland.nl
 

Heeft u gevonden wat u zocht?