Home > Sociaal Domein > Zorg en ondersteuning (Wmo)

Zorg en ondersteuning (Wmo)

Wmo


Wet maatschappelijke ondersteuning

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of om actief aan het dagelijks leven te kunnen blijven deelnemen. Reden kan zijn dat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of langdurig ziek bent. De gemeente is verantwoordelijk voor deze ondersteuning.

De professionals zoeken samen met u naar een oplossing. Ze kijken naar wat u zelf kunt, en hoe familie, bekenden of vrijwilligers kunnen helpen. Waar nodig wordt professionele hulp ingeschakeld.

Meer over de Wmo

Werkwijze

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Hebt u een specifieke vraag over Wmo? Dan kunt u ook het online contactformulier ​gebruiken. Wij registreren uw gegevens en aard van de vraag. Een consulent belt u binnen een paar dagen terug. De consulent spreekt de (aan)vraag of melding met u door. Ook maakt hij of zij en maakt afspraken met u over het vervolg.  Meer over de werkwijze.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over de Wmo. Misschien zit het antwoord op uw vraag er al tussen.

Onderwerpen