Home > Sociaal Domein > Zorg en ondersteuning (Wmo)

Zorg en ondersteuning (Wmo)

Wmo


Wet maatschappelijke ondersteuning

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of om actief aan het dagelijks leven te kunnen blijven deelnemen. Reden kan zijn dat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of langdurig ziek bent. De gemeente is verantwoordelijk voor dit soort ondersteuning, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

De professionals van het Sociaal Domein zoeken samen met u naar een oplossing. Ze kijken naar wat u zelf kunt, en hoe familie, bekenden of vrijwilligers kunnen helpen. Waar nodig wordt professionele hulp ingeschakeld.

Meer achtergrond over de Wmo

Werkwijze

Het eerste contact dat u met de gemeente heeft over een ondersteuningsvraag noemen we een melding. Deze wordt geregistreerd (naw-gegevens en aard van de vraag). Het contact kan telefonisch plaatsvinden, schriftelijk, per mail, maar ook persoonlijk via het inloopspreekuur. Heeft u een specifieke vraag over Wmo? Dan kunt u ook het digitale contactformulier ​gebruiken. Afhankelijk van het type vraag, wordt u door een consulent teruggebeld (binnen  een paar dagen). De consulent spreekt met u de melding door en maakt met u afspraken over het vervolg. Meer over de werkwijze.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over de Wmo. Misschien zit het antwoord op uw vraag er al tussen.

Onderwerpen