Home > Sociaal Domein > Werkwijze Wmo aanvragen

Werkwijze Wmo aanvragen

Het eerste contact

Het eerste contact dat u met de gemeente heeft over een ondersteuningsvraag noemen we een melding. Deze wordt geregistreerd (naw-gegevens en aard van de vraag). Het contact kan telefonisch plaatsvinden, schriftelijk, per mail, maar ook persoonlijk via het inloopspreekuur. Indien de vraag een ondersteuningsvraag is, wordt u door een Wmo-consulent teruggebeld (binnen  een paar dagen). De consulent spreekt met u de melding door en maakt met u afspraken over het vervolg.

Naar het contactformulier

Het vervolg

De consulent maakt een afspraak met u voor een huisbezoek. Mocht dit niet nodig zijn omdat alle gegevens voor handen zijn, dan wordt dit ook aangegeven. Het is belangrijk bij het huisbezoek dat u het gesprek samen met iemand anders voert. Bijvoorbeeld met uw partner of één van uw kinderen. Ook is het mogelijk om een cliëntondersteuner te vragen die u hierbij helpt. Dit kost niets. In de gemeente Zwartewaterland wordt dit aangeboden door MEE IJsseloevers. Lees meer over cliëntondersteuning.

Tijdens het huisbezoek wordt met u het ervaren probleem besproken. Hierbij komt aan de orde wat u zelf kunt doen om het probleem op te lossen. Als dat niet lukt kijken we naar de mogelijkheden vanuit uw netwerk. Als dat niet lukt, wordt gekeken welke aanwezige voorzieningen ingezet kunnen worden, zoals hulpmiddelen of een begeleider.

Voorzieningen verstrekken

Een voorziening die aangepast is aan uw situatie noemen we een maatwerkvoorziening. Voor een maatwerkvoorziening moet u een aanvraag indienen. De aanvraag is het officiële verzoek tot het verkrijgen van de voorziening. In het gesprek komt dit ook aan de orde. Op basis van de aanvraag nemen we een besluit om een voorziening al dan niet toe te kennen. Om tot dit besluit te komen, stellen we een zogenaamde indicatie. Deze wordt gebaseerd op het onderzoek (inclusief het keukentafelgesprek). Voor een maatwerkvoorziening wordt een eigen bijdrage gevraagd (met uitzondering van respijtzorg en rolstoel).