Home > Sociaal Domein > Werk en inkomen > Werk vinden

Werk vinden

Verplichtingen

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan heeft u een aantal verplichtingen om de kans op werk te vergroten:

  • actief solliciteren en netwerken;
  • alle afspraken nakomen die met u gemaakt worden om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren;
  • algemeen geaccepteerd werk altijd aanvaarden;
  • voortdurend als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV;
  • werk accepteren waarvoor u langer moet reizen – tot maximaal drie uur per dag;
  • scholing volgen, als dat uw kansen op werk vergroot;
  • meewerken aan onderzoeken die uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt vaststellen, zoals een medische keuring.

Let op: Als u deze verplichtingen niet nakomt, wordt uw uitkering verlaagd. Bij het langdurig niet nakomen van de verplichtingen treft de gemeente strengere maatregelen.

Re-integratie

Is het voor u nog niet mogelijk om in loondienst te werken? Dan kijken we samen met u naar alternatieven. Dit kan onbetaalde arbeid zijn, zoals een werkervaringsplek, een (werk)stage of een proefplaatsing. Deze werk- of stageplekken helpen u uw kansen op betaald werk te vergroten.

Meedoen

Als u (nog) niet kunt werken, bekijken we samen hoe u toch mee kunt doen in de samenleving. Bijvoorbeeld in de wijk waar u woont. Vaak zijn er nog heel veel dingen die u kunt doen. Ondanks dat u misschien fysiek of psychisch beperkt wordt in uw mogelijkheden. Zo kunt u iets betekenen voor een ander en blijft u meedoen in de samenleving. Dit wordt ook wel maatschappelijk participeren genoemd.

Werk gevonden?

Als u werk vindt en uw salaris is hoger dan uw bijstandsuitkering, bent u niet meer afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dit is het doel. Met een fulltime baan lukt dit in één keer. Soms is er nog een extra parttime baan nodig om helemaal voor uw eigen levensonderhoud te kunnen zorgen.