Home > Sociaal Domein > Werk en inkomen

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Participatiewet sinds 2015

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Ondersteuning bij het vinden van werk

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Doel is dat zij zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over werk en inkomen. Misschien zit het antwoord op uw vraag er al tussen:

Veelgestelde vragen

Onderwerpen die onder de Participatiewet vallen: