Home > Sociaal Domein > Werk en inkomen

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Participatiewet 

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Ondersteuning bij het vinden van werk

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Doel is dat zij zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.

Werkwijze

U kunt telefonisch, schriftelijk, persoonlijk of per mail contact met ons opnemen. Heeft u een specifieke vraag over Werk en inkomen? Dan kunt u ook het digitale contactformulier ​gebruiken.

Uw vraag wordt geregistreerd (naw-gegevens en aard van de vraag). Afhankelijk van het type vraag, belt een consulent u binnen enkele dagen terug. De consulent spreekt de (aan)vraag of melding met u door en maakt afspraken met u over het vervolg.

Naar het contactformulier

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over werk en inkomen. Misschien zit het antwoord op uw vraag er al tussen. 

Onderwerpen die onder de Participatiewet vallen