Zelfstandig wonen en woningaanpassingen

Home > Sociaal Domein > Zelfstandig wonen en woningaanpassingen

Zelfstandig wonen en woningaanpassingen

 • Samenvatting

  Zelfstandig thuis wonen

  Heeft u een beperking of ziekte? Aanpassingen in huis maken uw dagelijkse activiteiten dan makkelijker. Bijvoorbeeld opstaan, douchen, koken of traplopen. Hiervoor zijn handige hulpmiddelen te huur, te leen en te koop. Zoals een verhoogd toilet, douchestoel of traplift. Misschien kan een familielid, buur, vriend of kennis u helpen met het plaatsen ervan.

  Soms is het nodig om uw woning aan te passen. Bijvoorbeeld om deze drempelvrij te maken voor een rolstoel of rollator. Of misschien past een andere woning beter bij uw situatie.

  Lang zult u wonen en de Blijverslening

  De campagne Lang Zult U Wonen helpt om de inzichten te vergroten in de mogelijkheden rond zelfstandig wonen en leven en de (eigen) verantwoordelijkheid die u hierin kunt nemen. Daarnaast biedt de gemeente Zwartewaterland de zogenaamde blijverslening aan om aanpassingen in de woning te kunnen financieren.

  Woonvoorzieningen

  Een woonvoorziening vanuit de Wmo kan een hulpmiddel zijn voor de woning, zoals een toiletstoel. Of een vaste aanpassing, zoals een verbouwing van de douche of een traplift. Een woonvoorziening vanuit de Wmo noemen we een maatwerkvoorziening. Dit betekent dat de voorziening is aangepast op uw situatie.

  Een hulpmiddel als een traplift krijgt u meestal in bruikleen van de leverancier van de gemeente. Gaat het om een nagelvaste aanpassing? Dan vragen wij de woningeigenaar (dat bent u zelf of een verhuurder) meestal om één of meerdere offertes aan te leveren. Voor woonvoorzieningen geldt een eigen bijdrage.

  Uitleenpunten

  Kijk, voordat u contact opneemt met de gemeente, of een voorziening via de Uitleen is te verkrijgen. U kunt bij Medipoint (valt onder Icare) bijvoorbeeld een rolstoel of postoel lenen voor zes maanden (26 weken). Sommige producten kunt u ook kopen. U kunt dit aanvragen via het contactformulier op de website van Medipoint. Vul bij het onderwerp ‘Hulpmiddel overnemen’ in.

  Bereikbaarheid uitleenpunten

  Alle uitleenpunten zijn bereikbaar onder één telefoonnummer: 088 10 20 100.

  • Hasselt: Prinsenstraat 22C, geopend van maandag t/m vrijdag 16.00 - 18.00 uur
  • Zwolle: Diezerkade 15B, geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur en op zaterdag van 09.30 - 16.00 uur
 • Voorwaarden

  Met de Blijverslening wil de gemeente Zwartewaterland inwoners stimuleren om hun woning meer levensloopbestendig te maken, zodat men ook op hogere leeftijd zelfstandig kan blijven wonen. Indien iemand onvoldoende spaargeld heeft om deze aanpassingen te bekostigen, dan kan de gemeente met de Blijverslening helpen om de woning gereed te maken voor de toekomst.

  De ingangsdatum van de Blijverslening is 1 juni 2017.

 • Achtergrond

  Het toekomstbeeld dat voor onze gemeente in de woonvisie is opgenomen, is een gemeente met onderscheidende en vitale kernen met een goed woon- en leefklimaat, waar iedereen met ‘roots’ in onze gemeente kan (blijven) wonen als dat de woonwens is.

  Ook in onze gemeente worden mensen steeds ouder. De verwachting is dat het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder tot 2040 meer dan verdubbelt ten opzichte van 2016. Het merendeel van de senioren wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de huidige woning. Òf het nog gaat, hangt uiteraard af van de eigen gezondheid en zelfredzaamheid maar ook van onder meer de geschiktheid van de woning, het terug kunnen vallen op het sociale netwerk en de inzet van mantelzorg.

  Bovendien stimuleert de landelijke overheid het langer zelfstandig wonen. Mensen die voorheen naar een verzorgingshuis gingen, worden nu geacht zelfstandig te blijven wonen. Voor senioren is een geschikte, comfortabele en veilige woning wenselijk om langer thuis te kunnen blijven wonen.

  Wij willen voorkomen dat bepaalde doelgroepen wegtrekken vanwege een gebrek aan een passend woningaanbod in de gemeente Zwartewaterland. Daarom neemt de gemeente Zwartewaterland deel aan de campagne “Lang Zult u Wonen”.