Wmo, calamiteiten melden

Home > Sociaal Domein > Wmo, calamiteiten melden

Wmo, calamiteiten melden

 • Samenvatting

  Toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning

  Het systeem van het toezichthouden in het Sociaal Domein is vrij complex. Zo zijn er bij jeugd drie inspecties actief en bij de Wet langdurige zorg en de ziekenfondsverzekering is er de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werken de gemeenten in de Zuidwesthoek van Drenthe en de Noordwesthoek van Overijssel (Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, Meppel, Steenwijkerland, Staphorst en Zwartewaterland) samen. De contacten met de Wmo consulenten van de verschillende gemeenten zijn hierbij erg belangrijk.

  Contactpersoon Wmo Zwartewaterland

  Iedere gemeente heeft een eigen Wmo medewerker, bij wie u signalen kwijt kunt. Voor de gemeente Zwartewaterland is dat Henk-Jan van Noorel (e-mailadres: h.vannoorel@zwartewaterland.nl; telefoonnummer 038 - 385 3103).

  Meldplicht Wmo-aanbieders

  Aanbieders die vanuit de Wmo ondersteuning leveren zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Om dit te borgen zijn aanbieders wettelijk verplicht om alle calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder. Het doel is met elkaar de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning verbeteren. Het Wmo-toezicht van GGD IJsselland vervult de rol van toezichthoudend ambtenaar voor de gemeente Zwartewaterland.

  Een calamiteit of een geweldsincident melden

  U moet een calamiteit die en/of geweldsincident dat te maken heeft met een voorziening binnen 3 werkdagen melden bij GGD IJsselland. Dit kan online via het meldingsformulier van de GGD IJsselland of telefonisch via het nummer 038 - 428 19 66.

  Website GGD IJsselland

  Meer informatie

  Onder 'Openbare documenten' op deze pagina kunt u de leidraad en het protocol voor het melden van calamiteiten rond de Wmo downloaden.   

  Home > sociaal domein > Zorg en ondersteuning  

 • Downloads