WerkgeversServicepunt

Home > Sociaal Domein > WerkgeversServicepunt

WerkgeversServicepunt

 • Samenvatting

  WerkgeversServicepunt Regio Zwolle

  In WerkgeversServicepunt Regio Zwolle werken gemeenten, In WerkgeversServicepunt Regio Zwolle werken gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen samen. Ze staan werkgevers met raad en daad bij op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Daarin staat de vraag van de werkgever centraal. De dienstverlening van de deelnemende partners wordt primair daarop afgestemd.

  Het WerkgeversServicepunt denkt bijvoorbeeld mee als een werkgever iemand wil aannemen die moeilijk(er) aan het werk komt door nuttige informatie en praktische ondersteuning te bieden. Samen met brancheorganisaties en opleiders kan het WerkgeversServicepunt (om- of bij)scholingstrajecten ten aanzien van kansrijke beroepen en sectoren faciliteren. Vacatures kunnen daardoor efficiënter en effectiever worden vervuld.

 • Hoe werkt het?

  Wat biedt WerkgeversServicepunt Regio Zwolle?

  • Eén aanspreekpunt
  • Kosteloze dienstverlening
  • Advies over en ondersteuning bij o.a. werving en selectie personeel, financiële regelingen, invulling banenafspraak (Participatiewet)
  • Analyse inclusieve arbeidsorganisatie
  • Informatiebijeenkomsten voor personeel in geval van reorganisatie/ontslag
  • Informatiebijeenkomsten voor werkgevers (met thema’s als Ziek uit dienst, Participatiewet, WWZ, etc.)
  • Hulp bij werven in Europa

  Contact

  U kunt bij het werkgeversservicepunt terecht via telefoonnummer 14 038 of per e-mail ondernemersloket@zwartewaterland.nl. Kijk voor meer informatie op de website WerkgeversServicepunt Regio Zwolle