Uitkering voor oudere werklozen

Home > Sociaal Domein > Uitkering voor oudere werklozen

Uitkering voor oudere werklozen

 • Samenvatting

  Bent u 50 jaar of ouder en werkloos? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering. Deze twee uitkeringen zijn nodig omdat ouderen vaak moeilijker aan een baan komen dan jongere werklozen.

  IOAW-uitkering

  U ontvangt de uitkering na uw WW- of WGA-uitkering. De IOAW vult het totale (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Op de website van de Rijksoverheid leest u of u in aanmerking komt voor een IOAW-uitkering. 

  Aanvragen

  Denkt u dat u in aanmerking komt voor een IOAW-uitkering? Volg dan de volgende stappen:

  • Schrijf u in bij het UWV via Werk.nl of via Werkplein De Lure, Hanzelaan 180 in Zwolle. U heeft dan een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit mag geen rijbewijs zijn.
  • Vul daarna een aanvraagformulier voor een uitkering in. Dit kan digitaal via Werk.nl of bij Werkplein de Lure.
  • Na de aanvraag neemt u binnen 2 werkdagen contact op met de gemeente om een afspraak te maken.

  IOAZ-uitkering

  Moet u uw bedrijf of zelfstandig beroep beëindigen omdat u onvoldoende inkomsten heeft? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De IOAZ vult het totale (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Op de website van de Rijksoverheid leest u of u in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering.

  Aanvragen

  Denkt u dat u in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering? Neem dan contact op met het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz).

  Re-integratieverplichting

  Als u een uitkering aanvraagt heeft u ook een re-integratieverplichting. Dit betekent dat u er alles aan moet doen om weer een eigen inkomen te verwerven. De gemeente helpt u hierbij.

  Home > Sociaal Domein > Werk en inkomen