Ouderenwelzijn

Home > Sociaal Domein > Ouderenwelzijn

Ouderenwelzijn

 • Samenvatting

  Welzijn Ouderen Zwartewaterland

  Het aantal ouderen dat thuis woont neemt steeds meer toe. Van belang is dat er verschillende activiteiten en diensten voor hen worden aangeboden. Hiervoor verleent de gemeente subsidie aan Welzijn Ouderen Zwartewaterland (onderdeel van IJsselheem). Kernpunten in de afspraken zijn onder meer het aanpakken van eenzaamheid, tijdige signalering van dementie en een gezonde leefstijl.

  Doelstelling

  De activiteiten en dienstverlening van Welzijn Ouderen Zwartewaterland leveren een bijdrage aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat is altijd het uitgangspunt. Het basispakket van activiteiten en dienstverlening dat zij aanbiedt levert een wezenlijke bijdrage aan het behoud van zelfstandigheid en aan de ontwikkeling en instandhouding van het sociaal netwerk.

  Aanbod activiteiten

  • Aanzet met de tablet
  • Fitgym / fitness
  • Rummikub
  • Soos
  • Koersbal
  • Welzijn-Auto
  • Creativiteitsclub
  • Thuisfit
  • Bridge
  • Tai Chi
  • Biljarten
  • Seniorencomputercafe
  • Personenvervoer

  Contact

  Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met welzijnsconsulent Monique Platel:

  Home > sociaal domein > Zorg en ondersteuning