Mijn taxi op maat

Home > Sociaal Domein > Mijn taxi op maat

Mijn taxi op maat

 • Samenvatting

  Vervoer voor personen met een indicatie

  De gemeente Zwartwaterland heeft sinds 1 januari 2017 een nieuw vervoerssysteem ingericht voor mensen met een indicatie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit systeem heet Mijn Taxi Op Maat.

  Het taxisysteem is bedoeld voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer als gevolg van een beperking. Bijvoorbeeld doordat iemand blijvend moeilijk ter been is of rolstoelgebonden. Om aanspraak te maken op taxivervoer is een speciale vervoerspas nodig.

  Hoe werkt Mijn Taxi Op Maat?

  Ga voor alle informatie en het reserveren van een rit naar naar www.mijntaxiopmaat.nl

  Hoe kan ik een vervoerspas krijgen?

  Om voor een vervoerspas in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met de Wmo-consulenten van de gemeente. U kunt hen bereiken via T 14 038.