Kindpakket

Home > Sociaal Domein > Kindpakket

Kindpakket

 • Samenvatting

  Wat is het Kindpakket?

  Het Kindpakket is een financiële vergoeding bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Het Kindpakket maakt deelname aan activiteiten mogelijk waarbij per kind maximaal € 300,00 per jaar voor het jaar 2019 beschikbaar is. 

  Kindpakket 2019

  De aanvraag voor het Kindpakket 2019 kan vanaf 1 maart 2019 worden ingediend. Per 1 maart vindt u het aanvraagformulier Kindpakket 2019 op deze pagina.

  Waarvoor is het Kindpakket bedoeld?

  De vergoeding kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor:

  • Schoolreisje
  • Zwemles
  • Abonnementskosten zwembad
  • Sport en recreatieactiviteiten
  • Kinderfeestje
  • Schoolboeken, iPad/computer en andere leermiddelen

  LET OP!

  De vergoeding ad. € 300,00 wordt na de toekenning naar u overgemaakt. U kunt het bedrag dan naar eigen inzicht besteden in het kader van het Kindpakket 2019. Wij controleren steekproefsgewijs of de bedragen besteed zijn aan de kinderen. U moet daarom bonnen van gekochte spullen een jaar lang bewaren.

 • Hoe werkt het?

  Aanvragen via DigiD

  Ga op deze pagina naar 'Formulieren'. U kunt uw aanvraag digitaal (via DigiD) indienen.

  Schriftelijk aanvragen

  Ga op deze pagina naar 'Formulieren'. U kunt het formulier digitaal invullen, printen en opsturen naar:

  Gemeente Zwartewaterland
  Team Sociaal Domein /minimabeleid
  Antwoordnummer 4302
  8000 VG Hasselt

  U kunt het formulier ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis.

  Aanvraagformulier voor personen met een bijstandsuitkering

  Aan klanten van de afdeling Sociale Zaken, waarvan bekend is dat zij schoolgaande kinderen hebben,  is al een brief met een antwoordstrookje verzonden. Zij kunnen het antwoordstrookje met bewijsstukken inleveren en hoeven geen aanvraagformulier meer in te vullen.

  Aan te leveren bewijsstukken voor personen zonder bijstandsuitkering

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsvergunning van uzelf;
  • Een kopie van uw bankpas (in kleur) met daarop uw IBAN;
  • Bewijsstukken omtrent huisvesting;
  • Bewijsstukken van inkomen of uitkering over de afgelopen drie maanden;
  • Bewijsstukken van bij u in huis wonende kinderen van 21 jaar of ouder;
  • Bewijsstukken van bezittingen en/of schulden.

  Afhandeling aanvraag

  Na ontvangst van de aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. De wettelijke termijn waarbinnen een beslissing op uw aanvraag moet worden genomen bedraagt 8 weken. Wij doen onze uiterste best uw aanvraag sneller af te handelen.

  Vragen?

  Heeft u vragen? Het Sociaal Domein is op werkdagen de hele dag bereikbaar. Bel naar T 14 038 en vraag naar één van de consulenten Bijzondere Bijstand.

 • Voorwaarden

  Voorwaarden inkomen

  Vanaf 1 maart 2019 kunt u een beroep doen op het Kindpakket 2019. Eén van de voorwaarden is dat uw kind die op datum aanvraag een leeftijd moet hebben tussen de 0 t/m 17 jaar. Daarnaast mag uw (gezins)inkomen niet meer bedragen dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm:

  • Voor een alleenstaande ouder is dit € 1.169,12 (norm 1 januari 2019)
  • Voor gehuwden is dit € 1.670,18 (norm 1 januari 2019)

  Wat valt er onder inkomen?

  Naast inkomsten uit (zelfstandige) arbeid, worden ook overige uitkeringen en heffingskortingen van de Belastingdienst gerekend tot het inkomen. Toeslagen van de Belastingdienst worden niet als inkomen aangemerkt.

 • Formulieren

 • Downloads