Jeugd- en jongerenwerk

Home > Sociaal Domein > Jeugd- en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk

 • Samenvatting

  Jeugd en jongerenwerk


  Uitgevoerd door jongerenwerkers

  Het jeugd- en jongerenwerk wordt uitgevoerd door jongerenwerkers van de organisatie Welzijn Mensenwerk.

  Gericht op preventie, vroegsignalering en overlast

  Het jongerenwerk richt zich o.a. op preventie en vroegsignalering, overlast in de woonomgeving, uitgaan, alcohol en drugs en de jongerenketen. De doelgroep van het jeugd- en jongerenwerk blijft de jeugd van 12+. Meer dan voorheen komt het accent te liggen op de preventie- en signaleringsfunctie. Het professioneel jongerenwerk vervult daarbij een spilfunctie.

  Doel

  Het doel is contact leggen met de jeugd en jongeren bij problemen, motiveren en activeren om in een zo vroeg mogelijk stadium de hulp en steun te zoeken die nodig is. De jongerenwerkers bevinden zich voor het grootste gedeelte op straat, tussen de jongeren. Zij leggen verbindingen tussen diverse netwerken en zorgen ervoor dat geen jongere tussen wal en schip raakt.

  Jeugdsoos

  Het jeugd- en jongerenwerk heeft daarnaast de verantwoordelijkheid voor de jeugdsoos in Zwartsluis. Hier is een team van vrijwilligers (geselecteerd vanuit de jeugd zelf) dat ervoor zorgt dat de jeugdsoos goed draait en er een aansprekend aanbod is voor de jeugd. De professionele jongerenwerkers sturen de vrijwilligers aan en zijn de eerst aangesprokene als zich calamiteiten voordoen. De adressen en de openingstijden van de jongerensozen zijn te vinden op www.welzijnmw.nl

  Contact

  Mail of bel naar één van de jongerenwerkers:

  Home > Sociaal domein > Jeugd

 • Downloads