Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen

Home > Sociaal Domein > Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen

Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen

 • Samenvatting

  Ioaz

  De Ioaz is een werkloosheidsuitkering. Hier kunt u een beroep op doen als u met uw bedrijf of beroep moet stoppen, omdat u bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

  Wanneer aanvragen

  U moet de uitkering aanvragen voordat u stopt met uw zelfstandige beroep of het eigen bedrijf. Als blijkt dat u recht hebt op de uitkering, hebt u vanaf dat moment anderhalf jaar de tijd om uw bedrijf te beëindigen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw inkomsten en vermogen. De Ioaz vult uw eigen inkomen aan tot het sociaal minimum. Zijn uw inkomsten hoger dan het sociaal minimum, dan komt u niet voor deze uitkering in aanmerking. Naast persoonlijke informatie heeft u ook de jaarrekeningen van de laatste drie jaren nodig voor de aanvraag.

  Definitie zelfstandige

  U bent een zelfstandige als u uw inkomen verdient met een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep. Bovendien moet uw onderneming aan de wettelijke eisen voldoen en in Nederland worden uitgeoefend. Daarnaast moet u minimaal 1225 uur per jaar in een eigen bedrijf werken, of een zelfstandig beroep uitoefenen. Als u samen met uw partner in het bedrijf werkt, geldt voor u als zelfstandige een minimum van 875 uur en voor uw partner een minimum van 525 uur.

  Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor een loaz-uitkering moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent tussen de 55 en 65 jaar oud. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan geldt een leeftijd tussen de 18 en 65 jaar oud.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
  • Uw inkomsten, samen met eventuele andere inkomsten van uzelf en van uw partner, waren de laatste drie boekjaren gemiddeld lager dan € 20.335,-- bruto per jaar. Bovendien wordt verwacht, dat het inkomen ook de komende jaren lager zal blijven dat dit bedrag.
  • U hebt de drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag, rechtmatig als zelfstandige gewerkt. Ook hebt in de zeven jaren daarvoor als zelfstandige of in loondienst gewerkt.

  Verplichtingen

  De Ioaz is een werkloosheidsuitkering. Daarom bent u verplicht om naar werk te blijven zoeken. U moet kunnen aantonen dat u hebt gesolliciteerd. U bent verplicht om passend werk te aanvaarden. Ook moet u deelnemen aan cursussen of tests waarmee uw kansen op werk verbeteren. Deze verplichtingen gelden ook voor uw eventuele partner. U kunt in bepaalde gevallen tijdelijk of geheel ontheffing krijgen van één of meerdere arbeidsverplichtingen. Deze ontheffing kunt u bijvoorbeeld krijgen, omdat u ziek bent of omdat uw gezinssituatie het niet toelaat.

  Regionaal bureau zelfstandigen

  Meer informatie over de Ioaz kunt u verkrijgen bij het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz). Ook kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met dit bureau of de website van het Rbz raadplegen via www.rbzzwolle.nl.

  Home > Sociaal Domein > Werk en inkomen