Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werklozen

Home > Sociaal Domein > Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werklozen

Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werklozen

 • Samenvatting

  Tijdelijk inkomen

  Langdurig werklozen vanaf  50 jaar oud tot AOW-leeftijd kunnen na afloop van een WW-uitkering een aanvulling krijgen op hun inkomen. Dit gebeurt via de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De IOAW-uitkering is bedoeld als een tijdelijk inkomen. U moet zo snel mogelijk weer een zelfstandig inkomen hebben. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Als het nodig is krijgt u hulp bij het vinden van een baan.

  Hoe vraag ik een IOAW-uitkering aan?

  De aanvraag van een IOAW-uitkering begint bij het UWV Werkbedrijf:

  • U moet zich eerst bij UWV Werkbedrijf inschrijven als werkzoekende. Dit kunt u rechtstreeks doen op werk.nl door in te loggen met DigiD. U kunt u ook laten inschrijven op Werkplein De Lure, Hanzelaan 180 in Zwolle. U hebt dan een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit mag geen rijbewijs zijn.
  • Daarna kunt u een IOAW-uitkering bij de gemeente aanvragen via werk.nl of op Werkplein de Lure.

  De datum waarop u zich meldt is belangrijk voor de eventuele ingangsdatum van de uitkering. Wacht dus niet met melden omdat u zich online wilt inschrijven als werkzoekende en eerst een DigiD-inlogcode moet ontvangen.

  Verloop aanvraag

  Nadat u om een IOAW-uitkering heeft gevraagd, voert u een intakegesprek met een medewerker van de servicedesk. Samen bespreekt u de mogelijkheden om snel betaald werk te vinden. Iedere mogelijkheid moet aangegrepen worden. Na dit gesprek vraagt u de uitkering aan met een aanvraagformulier. Vervolgens heeft u hierover een afspraak met een consulent van de gemeente Zwartewaterland. Deze consulent handelt uw aanvraag verder af. Daarnaast zal een consulent u begeleiden bij activiteiten die uw kans op een betaalde baan vergroten. Samen met u wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt.

  Contactgegevens UWV Werkbedrijf

  Bezoekadres Postadres E-mail en telefoon
  Hanzelaan 180
  8017 JG Zwolle
  Postbus 616
  8000 AP, Zwolle
  T. 0900-9294
  E. klantenservice.zwolle@uwv.nl


  Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor IOAW moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bekijk de voorwaarden op de website van het UWV.

  Eigen vermogen en andere inkomsten

  Uw eigen vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis, heeft geen invloed op uw IOAW-uitkering. Ook inkomsten uit alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag tellen niet mee, evenmin als de heffingskortingen.

  Let op

  Voor mensen die op het moment van aanvragen 60 jaar of ouder zijn bestaat de IOW. De aanvraag hiervan verloopt via het UWV.

  Home > Sociaal Domein > Werk en inkomen