Inkomenscompensatie zorgkosten

Home > Sociaal Domein > Inkomenscompensatie zorgkosten

Inkomenscompensatie zorgkosten

 • Samenvatting

  Regeling inkomenscompensatie zorgkosten 2018

  Heeft u extra zorgkosten door een chronische ziekte of handicap? Dan heeft u in 2018 misschien recht op een financiële compensatie van de gemeente Zwartewaterland.  We noemen dit de Regeling inkomenscompensatie zorgkosten. Met ingang van 1 mei 2018 kunt u de inkomenscompensatie zorgkosten aanvragen.

  Afschaffing landelijke tegemoetkoming

  De Wtcg en CER zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 afgeschaft. Deze regelingen zorgden voor inkomenscompensatie voor diverse doelgroepen voor gemaakte extra zorgkosten op grond van een beperking, stoornis of chronische aandoening. De gemeente Zwartewaterland heeft daarom besloten om mensen met een laag inkomen een financiële compensatie te verstreken.

  Welk bedrag ontvangt u?

  Als u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm ontvangt u een bedrag van € 250,00 voor het jaar 2018.

  Bijstandsnorm

  Hieronder vindt u de bijstandsnormen. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van dit bedrag.

  Bijstandsnorm (120%) vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: Bijstandsnorm (120%) vanaf pensioengerechtigde leeftijd:
  Alleenstaande € 1.136,08 € 1.278,43
  Alleenstaande ouder € 1.136,08 € 1.278,43
  Gehuwden € 1.622,98 € 1.747,82

  Let op:

  • De bedragen zijn netto zonder vakantietoeslagen.
  • Voor aanvragers jonger dan 18 jaar geldt het inkomen van de ouders/verzorgers.

  Bent u bewoner van een verzorgingshuis?

  Voor bewoners van verzorgingstehuizen gelden andere bedragen. Als netto inkomen geldt hier het zak- en kleedgeld dat overblijft van het maandelijkse inkomen nadat van dat inkomen de AWBZ-bijdrage is betaald. Het netto inkomen mag hier niet meer bedragen dan: € 396,86 voor een alleenstaande (ouder) en € 649,35 voor gehuwden.

  Meer over werk en inkomen

 • Hoe werkt het?

  Aanvragen kan op drie manieren

  • Online met DigiD. U vindt het formulier op deze pagina onder 'Formulieren'.
  • Online invullen, printen en opsturen. U vindt het formulier op deze pagina onder 'Formulieren'.
  • PDF downloaden en invullen met pen. Ga naar 'Openbare documenten'.

  Bijlagen uploaden of meesturen

  Bij het formulier moet u onderstaande documenten uploaden (DigiD) of meesturen (post):

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsvergunning van uzelf. Een rijbewijs is voor de Wmo een geldig identiteitsbewijs;
  • Een kopie van al uw loonstroken of uitkeringsspecificaties  over de afgelopen drie maanden. U hoeft deze niet mee te sturen als u bijzondere bijstand of een uitkering van de gemeente ontvangt;
  • Een kopie van uw bankpas (in kleur) met daarop uw IBAN; 
  • Een beschikking 2013 Wtcg en/of CER of;
   Een document waaruit blijkt dat er sprake is van chronische ziekte of handicap of;
   Een bewijsstuk waaruit blijkt dat het verplichte eigen risico van 2018 minimaal € 250,00 is volgestort.

  Heeft u een partner? Stuur dan ook mee:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsvergunning van uw partner. Een rijbewijs is voor de Wmo een geldig identiteitsbewijs; 
  • Een kopie van alle loonstroken of uitkeringsspecificaties van uw partner over de afgelopen drie maanden. U hoeft deze niet mee te sturen als uw partner bijzondere bijstand of een uitkering van de gemeente ontvangt;

  Opsturen per post

  U dient het aanvraagformulier voor 31 januari 2019 op te sturen. Stuurt u het formulier per post? Richt het dan aan:

  Gemeente Zwartewaterland
  Team: Sociaal Domein
  Telvorenstraat 2
  8061 CB Hasselt
  U kunt het formulier ook inleveren bij de receptie van het gemeentehuis in Hasselt.

  Vragen?

  Heeft u vragen? Belt u op werkdagen tussen 9.00 - 10.00 uur naar het gemeentehuis op T 14 038 en vraagt u naar één van de consulenten Bijzondere Bijstand.

 • Voorwaarden

  Inkomenseisen

  Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding dient u inwoner van Zwartewaterland te zijn en een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm te ontvangen.

  Gemeente beslist

  De gemeente Zwartewaterland bepaalt uiteindelijk welke bijstandsnorm op u van toepassing is en of u recht heeft op de inkomenscompensatie. Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

  Bewijsstukken inleveren

  Daarnaast moet in ieder geval één van de volgende bewijstukken inleveren:

  • Beschikking 2013 Wtcg en/of CER of;
  • Bewijsstuk waaruit blijkt dat het verplichte eigen risico van 2018 minimaal € 250,00 is volgestort;
  • Of u kunt op andere wijze aantonen dat u een chronische ziekte/aandoening, stoornis of beperking heeft.
 • Formulieren