Individuele inkomenstoeslag

Home > Sociaal Domein > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Samenvatting

  Laag inkomen

  Hebt u langer dan drie jaar een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. Het maakt daarbij niet uit of u moet rondkomen van een bijstandsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander laag inkomen.

  Vervanging noodzakelijke spullen in huis

  Een individuele inkomenstoeslag is ondersteuning in de vorm van een geldbedrag. Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf of vervanging van noodzakelijke spullen in huis. U kunt het bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen, zoals een bankstel, koelkast of wasmachine. Ook kunt u met het bedrag de overige inrichting van uw woning, zoals stoffering, op peil houden.

  Hoogte individuele inkomenstoeslag

  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  Alleenstaande € 398,00
  Alleenstaande ouder € 518,00
  Gehuwden € 576,00
 • Hoe werkt het?

  Aanvraagformulier online invullen

  Onder 'Formulieren' op deze pagina vindt u het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag. U kunt het formulier online versturen met DigiD (gebruik het aanvraagformulier waar 'DigiD' achter staat) of online invullen en printen (gebruik het formulier waar 'printen' achter staat).

  Aanvraagformulier downloaden in PDF

  Onder 'Openbare documenten' op deze pagina vindt u het aanvraagformulier ook in PDF. U kunt dit formulier printen, invullen en opsturen naar:

  Gemeente Zwartewaterland
  Team Sociaal Domein /minimabeleid
  Antwoordnummer 4302
  8000 VG Hasselt

  Aan te leveren bewijsstukken voor personen met een bijstandsuitkering

  Personen met een bijstandsuitkering van de gemeente Zwartewaterland gebruiken het aanvraagformulier ‘individuele inkomenstoeslag bijstandsgerechtigden’. Aan te leveren bewijsstukken:

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag voor personen met een bijstandsuitkering.

  Aan te leveren bewijsstukken voor personen zonder bijstandsuitkering

  Personen zonder bijstandsuitkering gebruiken het aanvraagformulier ‘individuele inkomenstoeslag voor niet-klanten’. Aan te leveren bewijsstukken:

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag voor personen zonder bijstandsuitkering;
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsvergunning van uzelf;
  • Een kopie van uw bankpas (in kleur) met daarop uw IBAN;
  • Bewijsstukken omtrent huisvesting;
  • Bewijsstukken van inkomen of uitkering over de afgelopen drie maanden;
  • Bewijstukken van bezittingen en/of schulden.

  Vragen?

  Heeft u vragen? Het Sociaal Domein is op werkdagen de hele dag bereikbaar. Bel naar T 14 038 en vraag naar één van de consulenten Bijzondere Bijstand.

 • Voorwaarden

  • U woont in de gemeente en staat ingeschreven als inwoner van Zwartewaterland.
  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Uw inkomen is langdurig laag. Dit is het geval als deze over de afgelopen drie jaren niet hoger was dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
  • Uw vermogen is niet hoger dan het voor u geldende maximum
 • Meenemen

  Volledig ingevuld aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag met bijbehorende bewijsstukken

 • Formulieren

 • Downloads