Individuele begeleiding en dagbesteding

Home > Sociaal Domein > Individuele begeleiding en dagbesteding

Individuele begeleiding en dagbesteding

 • Samenvatting

  Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe taken naar de gemeente toegekomen. Deze hebben betrekking op individuele begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en respijtzorg. Hiervoor is een indicatie nodig. Om in aanmerking te komen voor een voorziening moet u eerst een melding doen.

  Naar het contactformulier

  Individuele begeleiding

  Hierbij gaat het om praktische hulp en begeleiding in het dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Het gaat hierbij om een één op één begeleiding. Het is voor mensen die door de beperking moeite hebben om zelfstandig te kunnen leven en waarvoor het welzijnswerk geen adequaat aanbod voor heeft.

  Een begeleider kan u bijvoorbeeld helpen bij het:

  • maken van een dag- of weekplanning
  • aanmelden bij onderwijs-, werk- of vrijetijdsinstanties
  • uitvoeren van dagelijkse taken
  • doen van de (financiële) administratie
  • oefenen van vaardigheden die tijdens een behandeling geleerd zijn

  Persoonlijke verzorging gekoppeld aan begeleiding valt ook onder de Wmo.

  Dagbesteding

  Dagbesteding wordt ook wel genoemd begeleiding in groepsverband. Gezamenlijk worden activiteiten in groepsverband gedaan op een bepaalde locatie. Het gaat om een zinvolle daginvulling. Het is bijvoorbeeld voor mensen met een beperking of voor ouderen die hier moeite mee hebben en waarvoor de reguliere welzijnsactiviteiten (ouderenwerk) niet passend voor zijn.

  Respijtzorg

  Respijtzorg wordt ingezet om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. De cliënt logeert maximaal 3 etmalen per week in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Men komt hiervoor alleen in aanmerking als men permanent toezicht nodig heeft. Het doel van kortdurend verblijf is om degene die de cliënt gewoonlijk thuis verzorgt, te ontlasten (respijtzorg). De omvang van kortdurend verblijf is 1, 2 of 3 etmalen per week; afhankelijk van wat nodig is in de specifieke situatie van de cliënt. Er geldt een maximum van 3 etmalen per week omdat bij meer dan 3 etmalen verblijf sprake is van opname waarvoor een indicatie op grond van Wlz nodig is. De omvang van kortdurend verblijf kan worden opgespaard over een periode van maximaal 3 maanden om ineens gebruikt te worden. De cliënt en zijn omgeving zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar de instelling voor kortdurend verblijf.

  Home > sociaal domein > Zorg en ondersteuning