Hulp bij opgroeien en opvoeden

Home > Sociaal Domein > Hulp bij opgroeien en opvoeden

Hulp bij opgroeien en opvoeden

 • Samenvatting

  Hulp bij opvoeden en opgroeien


  Op één plek terecht met al uw vragen

  Het kan voorkomen dat het binnen uw gezin niet helemaal lekker loopt. Wanneer u een vraag heeft die te maken heeft met de opvoeding of de gezinssituatie, kunt u terecht bij de ‘Centrale Toegang’. Voorheen heette dit Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vanaf 1 januari 2017 is het CJG ondergebracht bij de ‘Centrale Toegang’ en kunt u op één plek terecht met al uw vragen rond jeugd, maar voor WMO of Werk en Inkomen.

  Advies of lichte ondersteuning

  In uw situatie heeft u misschien voldoende aan een advies of wat lichte ondersteuning. Samen met een jeugdprofessional wordt gekeken wat u kan helpen deze ondersteuning te organiseren. Hierbij wordt ook gekeken naar wat uw directe omgeving (familie, vrienden etc.) voor uw gezin kunnen betekenen.

  Ondersteuning van een zorgaanbieder

  Soms is er echter een zorgvraag die u als gezin samen met de omgeving en de jeugdprofessional niet kunt oplossen. Er wordt dan samen met u een gezinsplan opgesteld. Daarin staat een omschrijving van de hulpvraag, welke resultaten je als gezin wilt zien en de exacte afspraken over wie wat doet. Bij die hulpvraag en de daarbij passende oplossing zoeken we dan een zorgaanbieder. De hulp start na een intakegesprek met de zorg. Ook de zorgaanbieder werkt met duidelijk omschreven doelen en resultaten, zo is voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren wat er van wie wordt verwacht.

  Contact

  Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Vul het aanmeldformulier in en wij nemen uw vraag in behandeling. Heeft u liever telefonisch contact? Bel dan naar 14 038 en vraag naar team jeugd.

  Aanmeldformulier invullen

  Elke maandagochtend vindt er een screening plaats van de binnengekomen aanmeldingen. U krijgt dan een contactpersoon toegewezen. Deze persoon neemt in dezelfde week contact met u op om een afspraak te maken.

  Meer informatie over opvoeden en opgroeien

  Op de website van Stichting Opvoeden.nl vindt u alle informatie over het opvoeden en opgroeien van uw kind en elke leeftijdscategorie.

  Logo Stichting Opvoeden

  Home > Sociaal domein > Jeugd