Bijzondere bijstand

Home > Sociaal Domein > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Samenvatting

  Met bijzondere bijstand kunt u onverwachte hoge kosten betalen. Bijvoorbeeld kosten in verband met ziekte of als u ineens een advocaat nodig heeft. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen.

  Regels voor bijzondere bijstand

  Om te bepalen of u recht heeft op bijzondere bijstand, kijken we naar uw inkomsten en uw vermogen. Uw netto inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm en er geldt een maximaal toegestaan vermogen. Heeft u een hoger inkomen of vermogen? Dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Kijk hier of u recht heeft op bijzondere bijstand.

  Zorgkosten

  Heeft u onverwacht hoge zorgkosten? Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar deze misschien vergoedt. Is dat niet het geval? Neem dan contact met ons op.

  Bijzondere bijstand aanvragen

  Hieronder leest u hoe u bijzondere bijstand aanvraagt.

  Begin op tijd. U bent op tijd als:

  • De originele factuur niet ouder is dan 8 weken.
  • Bij medische kosten: de factuur niet ouder is dan 12 maanden.
  • U (maandelijks) terugkerende kosten indient voordat u ze maakt. Deze kosten vergoeden we namelijk niet met terugwerkende kracht.

  Aanvragen bestaande klanten

  U kunt bijzondere bijstand aanvragen met het aanvraagformulier Bijzondere bijstand. Print het ingevulde formulier uit en stuur het (met handtekening) naar de gemeente Zwartewaterland. U kunt het formulier inleveren bij de balie van het gemeentehuis. U mag het ook inscannen en mailen naar sociaaldomein@zwartewaterland.nl of opsturen. Gebruik dan Antwoordnummer 4302, 8000 VG Hasselt.

  Aanvragen nieuwe klanten

  Van nieuwe klanten ontvangen wij graag het aanvraagformulier én het inlichtingenformulier:

  Meenemen of meesturen

  • (kopie van) geldig identiteitsbewijs
  • (kopie van) bankpas met IBAN
  • Bewijs rond huisvesting
  • Bewijs van inkomen en vermogen over de afgelopen drie maanden
  • Bewijs van bezittingen of schulden
  • Bewijs van bij u in huis wonende kinderen van 21 jaar of ouder
  • Bewijs van de gemaakte kosten

  Heeft u eerder bijzondere bijstand aangevraagd? Dan hoeft u alleen een bewijs van de gemaakte kosten mee te nemen.

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie over bijzondere bijstand op de website Regelhulp of ga naar Bereken uw Recht. Daar kunt u ook zien waar u misschien nog meer voor in aanmerking komt.

  Home > Sociaal Domein > Werk en inkomen

 • Downloads