Bijstandsuitkering

Home > Sociaal Domein > Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

 • Samenvatting

  Heeft u geen of weinig inkomen? Dan kan een bijstandsuitkering u tijdelijk helpen als u niet genoeg geld heeft om van te leven. Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. De bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijk inkomen. U moet zo snel mogelijk weer een zelfstandig inkomen hebben. Als het nodig is krijgt u hulp bij het vinden van een baan.

  Bijstandsuitkering aanvragen

  Recht op een bijstandsuitkering

  Wilt u weten of u recht heeft op een bijstandsuitkering? Bekijk dan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering op de website van de Rijksoverheid. Heeft u een eigen huis? Dan gelden er aanvullende voorwaarden.

  Houdt u zich niet aan de regels voor het ontvangen van een bijstandsuitkering? Dan kunnen wij uw uitkering verlagen of stopzetten. U kunt ook een boete krijgen.

  Hoogte van uw bijstandsuitkering

  Als we de hoogte van uw bijstandsuitkering gaan berekenen, kijken we ook naar uw inkomen en uw vermogen. Is dit bij elkaar hoger dan het maximaal toegestaan vermogen? Dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering.

  Inkomen is:

  • Al uw inkomsten uit werk, uw bedrijf of andere uitkeringen
  • Alimentatie voor u en/of uw kinderen
  • Sommige heffingskortingen van de Belastingdienst
  • Studiefinanciering

  Vermogen is:

  • Spaargeld (ook van uw kinderen)
  • Spullen (auto, boot, caravan, huis)
  • Erfenissen of geldprijzen

  Bijstandsuitkering aanvragen

  Ga naar werk.nl en vraag een bijstandsuitkering aan.

  Gegevens verzamelen voor uw bijstandsaanvraag

  Heeft u huisgenoten? Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Verzamel daarom voor uw aanvraag de volgende gegevens van uzelf en uw huisgenoten:

  • naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
  • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
  • gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van uw schulden)
  • hoogte van hypotheek of huur
  • begin- en (mogelijke) einddatum van uw dienstverband bij uw laatste werkgever
  • uw bankrekeningen

  Heeft u een partner waarmee u samenwoont? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen.

  Net verhuisd naar Zwartewaterland

  U kunt pas een uitkering aanvragen als wij uw verhuizing hebben verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat duurt ongeveer 5 werkdagen.

  Gaat u op vakantie?

  Ontvangt u van ons een uitkering? Dan mag u maximaal 4 weken (28 dagen) per jaar op vakantie gaan naar het buitenland of om andere redenen buiten de gemeente verblijven. Uw verblijf in het buitenland mag uw re-integratieverplichting niet belemmeren. Binnen Nederland mag u langer dan 4 weken verblijven. U moet dit wel altijd vooraf bij de gemeente melden. Meer over de vakantieregels.

  Wijzigingen doorgeven

  Verandert uw inkomen of uw persoonlijke situatie? Geef dit dan binnen 1 week door.

  Home > Sociaal Domein > Werk en inkomen