Bijstandsuitkering, heronderzoek

Home > Sociaal Domein > Bijstandsuitkering, heronderzoek

Bijstandsuitkering, heronderzoek

 • Samenvatting

  Twee onderdelen

  Wanneer u een bijstandsuitkering heeft kunt u te maken krijgen met een heronderzoek bijstandsuitkering. Dit heronderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • Een periodieke rechtmatigheidstoetsing  van de voortgang van de uitkering
  • Een voortgangsbespreking over weer aan het werk gaan

  Fraude

  Het is mogelijk dat tussendoor een heronderzoek wordt gestart als fraude wordt vermoed. U bent verplicht aan dit heronderzoek mee te werken.

  Home > Sociaal Domein > Werk en inkomen