Beschermd wonen

Home > Sociaal Domein > Beschermd wonen

Beschermd wonen

 • Samenvatting

  Veilige woonomgeving en begeleiding

  Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen, die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener. Een voorziening voor Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen.

  Zwolle centrumgemeente

  Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd wonen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De gemeente Zwolle is centrumgemeente voor de regio Noord-Veluwe en de regio IJssel-Vecht en Hattem. Ook de gemeente Zwartewaterland valt hieronder. Centrumgemeenten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. De centrumgemeente Zwolle ontvangt financiĆ«le middelen voor Beschermd wonen en betaalt Beschermd wonen-voorzieningen voor de gemeenten in de centrumgemeenteregio Zwolle.

  Toegang

  Om toegang te krijgen tot een voorziening van beschermd wonen heeft u een indicatie nodig van de Centrale Toegang Beschermd Wonen. Deze valt onder de GGD in Zwolle. U kunt hiervoor ook eerst melden bij de eigen gemeente.

  Meer informatie

  Meer informatie over beschermd wonen vindt u op de website van centrumgemeente Zwolle.

  Website gemeente Zwolle

  Home > sociaal domein > Zorg en ondersteuning