Adviesraad Sociaal Domein

Home > Sociaal Domein > Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

 • Samenvatting

  De Adviesraad Sociaal Domein Zwartewaterland is een onafhankelijk adviesorgaan, dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen binnen het sociaal domein. Daaronder vallen de Jeugdwet, de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de participatiewet.
  De adviesraad vormt een brug tussen inwoner en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. Daarbij kunt u denken aan het verlenen van zorg en maatschappelijke ondersteuning, werk, inkomen, jeugdhulp, onderwijs, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor Zwartewaterlanders van alle leeftijden.

  Samenstelling adviesraad

  De adviesraad bestaat uit maximaal elf actieve en betrokken vrijwilligers, afkomstig uit alle lagen van de bevolking van Zwartewaterland, die voor een periode van vier jaar zijn benoemd door het college. De adviesraad, die maandelijks bijeen komt in het Oude Stadhuis te Hasselt, bestaat uit:

  • Erika de Boer, Zwartsluis, voorzitter
  • Evert van Dijk, Genemuiden (gehandicaptenzorg/jeugd)
  • Feije Rollema, Genemuiden (vervoer)
  • Anita van Steeg, Genemuiden  (jeugdzorg)
  • Gerrie Visscher, Genemuiden (ouderklankbordgroep/jeugd)
  • Hans Maat, Hasselt (participatiewet/diaconaal platform)
  • Sam Louis, Hasselt (migranten)
  • Steef van Dijk, Hasselt (participatiewet)
  • Willy Tempelman, Hasselt (mantelzorg/WMO)
  • Ferdinand Broekroelofs, Hasselt (participatiewet)

  Contact met de adviesraad

  Heeft u een onderwerp, dat u graag aan de orde wilt stellen binnen de adviesraad, dan kunt u contact opnemen met ambtelijk secretaris Hilma Tieks via adviesraadzwartewaterland@outlook.com  of telefonisch via 038-477 2066.
   

 • Downloads