Aanbod jeugdhulp in Zwartewaterland

Home > Sociaal Domein > Aanbod jeugdhulp in Zwartewaterland

Aanbod jeugdhulp in Zwartewaterland

 • Samenvatting

  Laagdrempelige hulp en begeleiding

  De ‘Centrale Toegang’ kan dichtbij jeugdigen en ouders direct begeleiding en hulp bieden. De kracht van de ‘Centrale Toegang’ zit in de laagdrempeligheid. Door het bieden van begeleiding en hulp wordt de steun aan ouders en opvoeders versterkt, zodat het gezin haar zelfredzaamheid kan hervinden.

  Aanbod

  Wanneer het in uw situatie om enkelvoudige vragen gaat kan het (vaak) laagdrempelig worden afgehandeld. We noemen dit 'voorliggend'. Hieronder vindt u een opsomming van voorliggend aanbod dat wij binnen de ‘Centrale Toegang’ kunnen inzetten.

  Groepsaanbod

  Deze trainingen worden door ons zelf georganiseerd, zodat groepen (in leeftijd en aanmeldperiode) snel samengesteld kunnen worden. Bij te weinig aanmeldingen kan ook een training ook in samenwerking met een andere gemeente worden georganiseerd.

  a. SoVa training

  In de SoVa training leren we kinderen onder andere door middel van rollenspellen hoe om te gaan met lastige sociale situaties die op school of in de omgang met andere kinderen voor kunnen komen. Hoe geef je het op een goede manier aan als je iets niet leuk vindt? Hoe weiger je iets als je echt niet wilt? Hoe reageer je op pesten en plagen? We staan bij deze oefeningen met name stil bij 'anders DOEN'.

  Veel kinderen die deelnemen aan de SoVa training hebben ook last van onzekere gedachten die hen in sociale contacten zenuwachtig, angstig of bijvoorbeeld juist heel druk maken. De training stimuleert het zelfvertrouwen, versterkt emotionele veerkracht en bouwt probleemoplossende vaardigheden op. Dit programma gaat met name over je bewust worden van wat je VOELT en 'anders leren DENKEN' zodat je in contact met andere kinderen niet belemmerd wordt door onzekere gedachten.

  b. KIES training

  KIES staat voor Kinderen In Echtscheidings Situaties. KIES is een programma dat bestaat uit 8 bijeenkomsten van ruim een uur (onder schooltijd) voor de kinderen vanaf groep 5 t/m 8. KIES is bestemd voor alle jongeren die een scheiding hebben meegemaakt. Het maakt niet uit of het lang geleden is of dat je ouders nog maar pas uit elkaar zijn. Ook als je er niet veel last of verdriet van hebt kan het toch fijn zijn om er eens over te praten met leeftijdgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt. Gedurende het schooljaar vindt er in elke kern een KIES training plaats. De startdatum is afhankelijk van het aantal personen dat zich opgeeft. De grootte van de groep is tussen de 7 en 10 personen. De locaties van de training worden bepaald n.a.v. aanmeldingen.

  Aanmelding

  In overleg met school en ouder(s)/verzorger(s) kunnen kinderen worden aangemeld voor één van deze trainingen. Deze aanmelding verloopt via de ‘Centrale Toegang’, mailadres: sociaaldomein@zwartewaterland.nl. Vermeld bij de aanmelding de NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en de school van het kind.

  Contact

  Voor inhoudelijke vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Aukje van den Arend. Telefoonnummer: 06 – 2252 8300, mailadres: a.vandenarend@zwartewaterland.nl.

  Lichte opvoedondersteuning AMW de Kern en MEE

  Medewerkers vanuit AMW de Kern en MEE IJsseloevers bieden individuele lichte opvoedondersteuning aan in circa 3 – 5 gesprekken. Deze ondersteuning kan voor ouders voldoende zijn om verder te kunnen of juist dat spreekwoordelijke steuntje in de rug zijn. De medewerkers van MEE worden ingezet bij kinderen en/of ouders met een beperking (op wat voor gebied dan ook), chronische ziekte en niet aangeboren hersenletsel.

  Inzet orthopedagoog

  Voor vragen of ondersteuning op het gebied van psychosociale / ontwikkelingsproblemen m.b.t. uw kind kunt u terecht bij onze orthopedagoog. Deze kan door middel van een aantal gesprekken met u of uw kind ondersteuning bieden door middel van bijvoorbeeld psycho educatie, dan wel advies geven over eventueel verder onderzoek / hulpverlening.  

  Inzet GZ psycholoog

  Vanuit de ‘Centrale Toegang’ is een GZ psycholoog beschikbaar die advies kan geven over GGZ problematiek of kortdurende behandeling kan doen. De GZ psycholoog kan een (voorlopige) diagnose stellen. Daarnaast kan de GZ psycholoog kortdurende en klantgerichte interventies en behandelingen uitvoeren. Diagnostiek, indicatie en behandeling richt zich binnen de ‘Centrale Toegang’ op met name enkelvoudige problematiek. Denk hierbij aan emotionele en gedragsproblemen. Bij een vermoeden van meervoudige en/of complexe problematiek kan de GZ psycholoog adviseren om verder onderzoek te laten verrichten binnen de Basis GGZ of specialistische GGZ.

  Thuisbegeleiding

  Soms is er meer nodig om de problematiek vast te stellen dan in een gesprek of in paar gesprekken mogelijk is. Dan kan kortdurende interventie worden ingezet om te kijken hoe het gezinssysteem functioneert en wat nodig is. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van belang:

  • Er dient (in beginsel) sprake te zijn van psychosociale problematiek
  • Het betreft een kortdurend traject
  • Het heeft een preventief karakter en is voorliggend op de reguliere begeleiding
  • Het kan ingezet worden voor maatwerk, bijv. videohometraining

  Voor bovengenoemde trajecten kunt u zich hier aanmelden. U kunt ook telefonisch contact opnemen. Telefoonnummer: 14 038.


  Home > Sociaal domein > Jeugd