Welke hulp regelt de Wmo?

De ondersteuning in het huishouden was al een onderdeel van de Wmo. Sinds 2015 is de Wmo uitgebreid. De gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden Zo moet de gemeente er bijvoorbeeld voor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. En dat u andere mensen kunt blijven ontmoeten. De gemeente bekijkt samen met u of en welke hulp u precies nodig heeft. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Een algemene voorziening is er voor alle inwoners. Voorbeelden zijn de maaltijdservice of het vervoer. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon, zoals huishoudelijke zorg, een scootmobiel of woningaanpassing.

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Huishoudelijke verzorging;
  • Begeleiding en dagbesteding;
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • Opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.