Home > Sociaal Domein > Zorg en ondersteuning (Wmo) > Veelgestelde vragen > Wat is de overgangsregeling voor beschermd wonen?