Home > Sociaal Domein > Zorg en ondersteuning (Wmo) > Veelgestelde vragen > Hoe maakt u uw hulpvraag kenbaar bij de gemeente?

Hoe maakt u uw hulpvraag kenbaar bij de gemeente?

U kunt contact met de gemeente opnemen via het contactformulier, via telefoonnummer 14038 of u kunt op werkdagen langskomen tijdens het spreekuur (10.00-11.00 uur). U kunt een hulpvraag voor uzelf of voor een ander melden bij de gemeente. Na ontvangst van de melding, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wij maken een afspraak om uw hulpvraag verder te bespreken. We bekijken of u op eigen kracht en met eigen middelen uw hulpvraag/probleem kunt oplossen. Als dat niet kan, bespreken we samen welke maatwerkvoorziening nodig is (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, vervoer, individuele of groepsbegeleiding).