Home > Sociaal Domein > Zorg en ondersteuning (Wmo) > Veelgestelde vragen > Hoe is de Wmo geregeld? Zorg in Natura (ZIN) of PGB?

Hoe is de Wmo geregeld? Zorg in Natura (ZIN) of PGB?

De gemeente voert de Wmo uit. Elke gemeente heeft in een Wmo-beleidsplan, een Wmo-verordening en Nadere Regels beschreven hoe ze de Wmo toepast. Zo kan de gemeente maatwerk leveren. En krijgt u de hulp en ondersteuning die u nodig heeft.

De zorg kunt u in natura (hulp geleverd door een persoon/instantie gecontracteerd door de gemeente) of als pgb of in een combinatie daarvan ontvangen.