Home > Sociaal Domein > Zorg en ondersteuning (Wmo) > Veelgestelde vragen > Hoe bepaalt een gemeente welke ondersteuning iemand nodig heeft?

Hoe bepaalt een gemeente welke ondersteuning iemand nodig heeft?

U kunt contact opnemen met de gemeente. De gemeente bespreekt met u wat u nog zelf kunt, hoe familie en vrienden kunnen helpen, en welke hulp eventueel nodig is. Als het gaat om meervoudige en/of complexe ondersteuningsvragen bekijkt de zelfredzaamheidscoach de hele situatie en stelt samen met u een ondersteuningsplan op. U kunt ook zelf een persoonlijk plan opstellen. Daarin beschrijft u welke hulpvraag u heeft en hoe u denkt de vraag op te lossen. U kunt daarvoor altijd bij een onafhankelijk cliĆ«ntondersteuner te rade gaan. Deze geeft u gratis steun en advies.