Home > Sociaal Domein > Zorg en ondersteuning (Wmo) > Veelgestelde vragen > Bij wie kan ik terecht als ik zorg of maatschappelijke ondersteuning nodig heb?

Bij wie kan ik terecht als ik zorg of maatschappelijke ondersteuning nodig heb?

Voor maatschappelijke ondersteuning kunt u terecht bij de gemeente. Maatschappelijke ondersteuning is hulp gericht op zelfredzaamheid of participatie. Dat kan bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of dagbesteding zijn.

Voor medische zorg en verpleging kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht. Zorg is verpleging of verzorging thuis (met CIZ-indicatie en financiering via Wet langdurige zorg /Wlz of de Zorgverzekering).