Home > Sociaal Domein > Jeugd > Veelgestelde vragen > Wie bepaalt of een kind jeugdhulp ontvangt?

Wie bepaalt of een kind jeugdhulp ontvangt?

Als iemand professionele of specialistische hulp nodig heeft, wordt die ingeschakeld door de jeugdprofessionals van de ‘Centrale Toegang’.

De jeugdprofessional bekijkt samen met het gezin wat er nodig is en welke professionele hulp het kind en gezin nodig is. Doen wat nodig is, met het belang en de veiligheid van kind en het gezin als uitgangspunt.