Home > Sociaal Domein > Jeugd > Veelgestelde vragen > Wat regelt de Jeugdwet 2015?

Wat regelt de Jeugdwet 2015?

Bijna alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren valt onder de gemeente. Dit staat in de Jeugdwet 2015.

De gemeente is verantwoordelijk voor de lichte opvoed- en opgroeiondersteuning, voor specialistische hulp zoals jeugd-GGZ en de gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen, en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.