Home > Sociaal Domein > Jeugd > Veelgestelde vragen > Valt alle jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente?

Valt alle jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente?

Nee. De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of  meervoudige beperkingen valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag.

Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) is onderdeel van de Wlz.

De verpleging en verzorging thuis van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking valt vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).