Home > Sociaal Domein > Jeugd > Veelgestelde vragen > Mag de gemeente jeugdreclassering opleggen?

Mag de gemeente jeugdreclassering opleggen?

Nee, alleen een kinderrechter, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de directeur van de Justitiƫle Jeugdinrichting kunnen jeugdreclassering opleggen.

Jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 23 jaar. Zij krijgen begeleiding nadat ze een proces-verbaal hebben gehad van de politie of een leerplichtambtenaar. Een leerplichtambtenaar is een ambtenaar van de gemeente, maar kan alleen een proces-verbaal opmaken en geen jeugdreclassering opleggen.