Home > Sociaal Domein > Jeugd > Veelgestelde vragen > Beslist de gemeente of mijn kind uit huis wordt geplaatst?

Beslist de gemeente of mijn kind uit huis wordt geplaatst?

Het is niet de gemeente die beslist dat uw kind uit huis wordt geplaatst. De kinderrechter besluit hierover.

De gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing die de kinderrechter oplegt. Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag van ouders bij de opvoeding van het kind wordt beperkt.

Dat is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Daarom stelt de overheid extra eisen aan de instellingen die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren. Alle instellingen die deze maatregelen uitvoeren moeten een certificaat halen. Zij moeten hiervoor aan een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld de manier waarop een gezinsvoogd werkt. Instellingen die het certificaat hebben gehaald, noemen we 'gecertificeerde instellingen'. De gemeente vraagt aan een gecertificeerde instelling om een ondertoezichtstelling met een uithuisplaatsing uit te voeren en ervoor te zorgen dat uw kind bij een pleeggezin of in een instelling wordt geplaatst.