Home > Sociaal Domein > Jeugd > Veelgestelde vragen > Als ik (nog) jeugdhulp nodig heb, waar moet ik me dan melden?

Als ik (nog) jeugdhulp nodig heb, waar moet ik me dan melden?

Bij de ‘Centrale Toegang’ van de gemeente Zwartewaterland kunt u terecht voor allerlei ondersteuningsvragen. Ook voor opvoed- en opgroeivragen.

Maar u kunt ook terecht bij de leerkracht, het jongerenwerk, de kinderopvangleidster, de GGD jeugdverpleegkundige enzovoort. De ‘Centrale Toegang’ werkt nauw samen met allerlei organisaties die met en voor ouders en kinderen werken.

Ook de schoolmaatschappelijk werkers die op de scholen werken, maken onderdeel uit van de ‘Centrale Toegang’.