Home > Sociaal Domein > Jeugd > Veelgestelde vragen > Als een kind ondersteuning nodig heeft, hoe gaat het Sociaal wijkteam dat dan doen?

Als een kind ondersteuning nodig heeft, hoe gaat het Sociaal wijkteam dat dan doen?

We willen geen versnippering in de jeugdhulp. We willen ook dat er goed geluisterd wordt naar kinderen en ouders om te horen waar zij hulp bij nodig hebben. Als er niet alleen hulp nodig is bij de opvoeding, maar er ook andere problemen zijn, dan bespreken we die ook. Het doel is dat er voor elk gezin één plan komt om alle vragen aan te pakken en dat dit gezin zo veel mogelijk door één hulpverlener ondersteund wordt. Daarbij staat voorop dat ouders en kinderen zoveel mogelijk zelf aan zet zijn en blijven. We noemen dat: eigen regie en eigen kracht.