Home > Sociaal Domein > Nieuws en agenda > Informatie- en consultatie-avond aanbieders Wmo Begeleiding

Informatie- en consultatie-avond aanbieders Wmo Begeleiding

De gemeente Westerveld en Zwartewaterland zijn gezamenlijk bezig met de voorbereidingen voor de aanbesteding Wmo Begeleiding. De aanbesteding start in de komende maanden met als doel nieuwe contracten per 1 januari 2019.

Gezamenlijke informatie- en consultatie-avond

Als onderdeel van de voorbereiding organiseren de beide gemeenten een gezamenlijke informatie- en consultatie-avond voor geïnteresseerde aanbieders. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op de contractering en toekomstvisie van beide gemeenten. Daarnaast is er praktische informatie beschikbaar over de aanbesteding, zoals het indienen van de inschrijving en de planning. De gemeenten willen graag met aanbieders in gesprek over de nieuwe overeenkomst met betrekking tot tarieven en een aantal inhoudelijke onderwerpen.

De informatie- en consultatie-avond voor geïnteresseerde aanbieders vindt plaats op donderdag 26 april 2018 in Meppel. Geïnteresseerde aanbieders moeten zich voorafgaand aanmelden voor deelname. Er is plaats voor maximaal twee personen per aanbieder.

Meer informatie

Meer informatie over de informatie- en consultatieavond is te vinden op www.tenderned.nl

Aanmelden

Aanmelden voor de informatie- en consultatieavond kan via onderstaande link.

Aanmelden informatie- en consultatieavond 

Hasselt, 13 april 2018